Erfaren Samhällsekonom

Erfaren Samhällsekonom

Arbetsuppgifter
Vill du vara den som leder den forskningsnära utvecklingen av de samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden som ligger till grund för beslut om morgondagens infrastruktur, trafik och transportsystem? Då har vi en tjänst för dig! Vi söker en erfaren samhällsekonom med inriktning mot transportekonomi. Placeringen blir på enheten Samhällsekonomi på avdelning Expertcenter - Planering med befattningen "Samhällsekonom".

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att driva och medverka i arbetet med ASEK (Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn). Inom detta område tar vi fram rekommendationer om vilka ekonomiska analysmetoder, kalkylprinciper och kalkylvärden som bör tillämpas vid samhällsekonomiska analyser av åtgärder inom transportområdet. ASEK samordnar och initierar även forsknings- och utvecklingsinsatser inom området. Du kommer att bli en del av vår verksamhet med att utveckla, förvalta, tillämpa och kommunicera metodik, metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser för hela transportområdet. Du kommer att leda en arbetsgrupp som består av nationalekonomer och andra kompetenser från Trafikverket och även samarbeta med andra myndigheter samt ha ett kvalificerat vetenskapligt råd som stöd. Ledstjärna för ASEK-arbetet är att utgå från allmänt etablerad kunskap, baserad på vetenskap och praxis, inom området samhällsekonomi.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • Förvaltning, utveckling och kvalitetsgranskning av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden
 • Omsätta ny kunskap till rekommendationer i ASEK-rapporten
 • Kommunicera och pedagogisera resultat och kunskap - t.ex. via rapporter, PM, seminarier, samt information på intranät och webben
 • Ge kvalificerat expertstöd inom samhällsekonomi
 • Följa och delta i nationellt och internationellt arbete inom området
 • Bidra till att ett samhällsekonomiskt synsätt genomsyrar Trafikverkets verksamhet
Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har högskoleutbildning om minst 240 hp i nationalekonomi med inriktning mot allmän mikroekonomi eller public economics eller välfärdsekonomi (inklusive CBA). Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
 • har minst 4 års relevant yrkeserfarenhet av arbete med utveckling av samhällsekonomisk metod för kvalificerade samhällsekonomiska analyser.
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du
 • har forskarutbildning eller motsvarande erfarenhet inom nationalekonomi.
 • har goda kunskaper inom transportekonomi, ekonometri eller i företagsekonomisk kalkylering.
 • har kännedom om Trafikverkets samhällsekonomiska kalkylverktyg.
I den här rollen behöver du kunna ta ett helhetsperspektiv, ha god problemlösande analysförmåga, ha god samarbetsförmåga och vara strukturerad. De resultat vi tar fram är del av publika beslutsunderlag vilket kräver att du är kommunikativ och pedagogisk kombinerat med beslutsamhet och hög integritet.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Göteborg, Linköping, Norrköping, Solna, Umeå

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket tror vi på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-09-30

Upplysningar

Rekryterande chef Hélène Bratt Wettergren
0101236510

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Jerk Wiktorsson
0101231104

SACO Maja Edvardsson
0101237163
Mer info
Kontaktperson Hélène Bratt Wettergren
Telefon 0101236510
Område Borlänge
Yrkesroll Ekonomi, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 sept 2020 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.