Enhetschef Kvalitet och risk

Enhetschef Kvalitet och risk

Som Enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Som Enhetschef för Kvalitet och risk kliver du in i en ledarroll där du med stort ansvar, vilja och engagemang tar dig an uppdraget att leda och utveckla Kvalitets- och riskarbetet inom verksamhetsområdet Trafik.

Inom avdelning Verksamhetsstyrning, där enheten ingår, hanteras uppdrag kopplat till ekonomi och styrningsfrågor. Du och dina medarbetare på enheten ansvarar för att stödja och samordna produktionsstyrningen inom Verksamhetsområde Trafik, samt att driva arbete kopplat till målen om punktlighet och trafikinformation. Därutöver ansvarar enheten för verksamhetsområdets arbete med Intern styrning och kontroll. Samarbete med såväl andra aktörer som andra delar av Trafikverket är en väsentlig del av verksamheten.

Verksamhetsstyrning är med ca 55 medarbetare, organiserad i 3 underställda enheter, där enhet Kvalitet och risk består av 19 medarbetare. Du har personal- och budgetansvar och ingår i avdelning Verksamhetsstyrnings ledningsgrupp. Som del i avdelningens ledningsgrupp bidrar du till avdelningens framdrift och leveranser samt därmed till att verksamhetsområde Trafik har en effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. För att både trivas och nå framgång i den här rollen behöver du ha en god analysförmåga och helhetssyn.

Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
  • har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsstyrningsfrågor, kvalitetsfrågor och/eller integrerad riskhantering, gärna från större och komplex verksamhet
  • har relevant chefserfarenhet med personal- och budgetansvar
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete
  • har relevant erfarenhet av verksamhetsstyrning, kvalitetsfrågor och riskhantering från trafik- eller transportbranschen
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Intervjuer sker via Skype.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-AT1

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-04-28

Upplysningar

Rekryterande chef Ann-Sofi Granberg
0101235916

ST Bengt Gruvman
0101231346

SEKO Dennis Ryd
0101238466

SACO Svante Lennerstedt
0101244241
Mer info
Kontaktperson Ann-Sofi Granberg
Telefon 0101235916
Område Borlänge
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 28 apr 2021 (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.