Enhetschef Järnvägsdata

Enhetschef Järnvägsdata

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef för enheten Järnvägsdata kommer du att, tillsammans med dina direktrapporterande chefer, dina medarbetare och i samverkan med de viktigaste intressenterna, vidareutveckla enhetens verksamhet. Du ansvarar för enhetens totala leveranser där fokus kommer att ligga på att möta ökad efterfrågan, förväntningar och krav på befintliga och nya informationsmängder.

Du har personal- och budgetansvar och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Avdelningens övergripande ansvar är att säkerställa en robust och säker järnvägsanläggning till våra kunder idag och i framtiden.

Som chef ansvarar du även för att etablera god samverkan och effektiva samarbetsformer med övriga enheter och avdelningar inom Underhåll samt andra delar av Trafikverket. Du skapar hållbara resultat över tid genom att utveckla och effektivisera verksamheten samt ta tillvara på etiska aspekter och driva ett gott affärsmannaskap.

Enheten består idag av två sektioner med varsin sektionschef och med totalt drygt 40 medarbetare placerade på ett flertal orter från Luleå till Malmö.

Enhetens kärnverksamhet är att ta emot, lagra och tillhandahålla information om järnvägsanläggningen (anläggningsdata, ritningar, dokument). Enhetens ansvarsområden inkluderar
 • Tillhandahålla ett omfattande s.k. indatastöd till anläggningsprojekt för att säkerställa korrekta dataleveranser
 • Lagra och ajourhålla information i ett flertal IT-system
 • Tillhandahålla information till olika intressenter, t.ex. järnvägsföretag, anläggningsprojekt, andra myndigheter
 • Förvalta det geodetiska stomnätet för järnväg
I takt med att järnvägsbranschen digitaliseras ökar efterfrågan på information dramatiskt, både på den typ av information som enheten idag hanterar och på nya typer av information, t.ex. tillståndsdata. Digitaliseringen medför vidare en efterfrågan på nya sätt att inhämta och tillhandahålla information. En viktig uppgift för den nya enhetschefen är att aktivt och i samverkan driva utvecklingen för att möta denna efterfrågan, och att successivt definiera enhetens roll i och bidrag till den förändringsresa vi är ute på. Det kommer vidare att finnas ett behov av att se över sektionsstrukturen inom enheten. Du kommer att ha möjlighet att delta i tillsättning av direktrapporterande chefer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har högskoleutbildning om minst 180 hp, med inriktning informationsvetenskap, informationsteknik eller annan för tjänsten relevant inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
 • har erfarenhet av hantering av anläggningsinformation kopplad till infrastruktur eller andra tekniska system
 • har flerårig erfarenhet som chef eller ledare
 • har erfarenhet av att leda utvecklings- och effektiviseringsarbete i efterfrågedriven verksamhet
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet från att tillvarata digitaliseringens möjligheter i komplicerade tekniska system
 • har haft direktrapporterande chefer
Som ledare är du drivande och drivs av att få saker gjorda i en komplex miljö. Du får människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag.
  Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

  Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

  Placeringsort: Borlänge, Solna, Göteborg, Kristianstad, Malmö, Gävle, Luleå, Västerås.

  Intervjuort: Skype/Solna

  Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

  I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

  Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

  På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

  Ansökan
  Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

  Ansök senast
  Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-12

  Upplysningar

  Rekryterande chef Sven Ödeen
  0101232293

  SACO Jonas Sjöholm
  0101238380

  ST Stefan Kratz
  0101241783

  SEKO Urban Haglund
  0101241702
  Mer info
  Kontaktperson Sven Ödeen
  Telefon 0101232293
  Område Borlänge
  Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
  Typ av anställning Heltid
  Sista ansökningsdag 12 aug 2020 (5 dagar kvar)

  Om arbetsgivaren

  Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.