Controller

Controller

Arbetsuppgifter
Som controller är du delaktig i att planera, samordna och rapportera arbetet med verksamhetsplanering. I rollen ingår även att stödja avdelningschefer och enhetschefer i planerings- och uppföljningsarbetet inom Förarprov. Du ger förutsättningar för uppföljning inom den egna verksamheten och föreslår prioritering av åtgärder/aktiviteter inom mål och ekonomiska ramar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att följa upp, analysera och prognostisera verksamheten och verksamhetens resultat mot överenskommelser, budget, mål, risker, uppdrag m m.

Utifrån genomförd analys och åtgärdsförslag tar du fram kvalitetssäkrade beslutsunderlag och tillhörande dokumentation till ledningen. Arbetet innebär också att bidra till ständiga förbättringar och delta i utvecklingsarbeten inom ekonomiområdet.

Du är även med och kvalitetssäkrar den löpande redovisningen samt stödjer verksamheten i ekonomifrågor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har
  • universitets- eller högskoleexamen, 180 hp (120 p) inom ekonomi alternativt annan utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
  • erfarenhet av ekonomiarbete med planering, uppföljning och analys
  • erfarenhet av arbete med redovisning
Som person har du god analytisk förmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har god förmåga att planera och strukturera samt har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har även god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-12-16

Upplysningar

Rekryterande chef Johan Bergman
0101235290

SACO Viktoria Andersson
0101231176

ST Ola Längkvist
0101243289

SEKO Mats Hamberg
0101240523
Mer info
Kontaktperson Johan Bergman
Telefon 0101235290
Område Borlänge
Yrkesroll Ekonomi, Controller
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 16 dec 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.