Biträdande Planprövare

Biträdande Planprövare

Arbetsuppgifter
Som biträdande planprövare kommer du att arbeta med kvalificerad administration och stöd till planprövare. Avdelningen arbetar i huvudsak med fastställelseprövning av de väg- och järnvägsplaner som tas fram i samband med ny- och ombyggnad av väg- och järnvägsnätet. Det kan vara planer som behandlar allt från rastplatser till ny höghastighetsbana. Avdelningen arbetar även med beredning av ärenden kring avgränsning mellan det statliga, kommunala och enskilda vägnätet samt beredning av tillåtlighetsärenden. Beslut om fastställelse av planer och förändring av väghållaransvar utgör myndighetsutövning. Besluten kan överklagas till regeringen.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat mottagning, registrering, granskning av formalia samt expediering av ovanstående ärenden. Du kontrollerar även om beslut har överklagats och ser till att överklagade ärenden översänds till regeringen. Du jobbar nära planprövare även om stor del av ditt arbete är självständigt. Du kommer att arbeta med administration i cirka 30-40 ärenden samtidigt vilka befinner sig i olika skeden. I arbetsuppgifter ingår även att i vissa ärenden skriva förslag till beslut. Överläggningar och erfarenhetsutbyte inom den egna arbetsgruppen ingår som en naturlig del i arbetet.

Kvalifikationer
Vem är du?

Du är en duktig administratör som håller ordning och reda i ett omfattande skriftligt underlag. Du har förmåga att arbeta självständigt samt har god samarbetsförmåga. Eftersom frågorna kan vara komplexa och olikartade har du en god analytisk förmåga och är noggrann.

Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning (180hp/120 p) med lämplig inriktning (t.ex. lantmäteriingenjör med fastighetsrättslig inriktning) eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har minst 2 års relevant erfarenhet, tex arbetat med administration vid fastighetsfrågor, myndighetsutövning, planer eller liknande uppgifter
  • har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet från myndighetsutövning från t.ex. lantmäteriet
  • har kunskap om planläggningsprocessen för vägar och järnvägar
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Dessa skickas ut via mail efter sista ansökningsdagen. Vi använder oss av tester för att få en så rättvis, diskrimineringsfri och objektiv rekryteringsprocess som möjligt

Trafikverket samarbetar med andra arbetsgivare i Dalarna gällande medflyttarfrågor, detta genom Rekryteringslots. Mer information om detta hittar du på www.rekryteringslots.se

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På avdelningen för Planprövning arbetar du med att skapa förutsättningar för framtidens transportsystem och att göra Sverige närmare. Det kan till exempel handla om fastställelseprövning av väg- och järnvägsplaner, eller beredning av ärenden kring avgränsning mellan det statliga, kommunala och enskilda vägnätet. Som en del av vårt arbete vidareutvecklar vi också den fysiska planeringsprocessen.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-02-03

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Wernfeldt
0101236340

SEKO Åke Ottosson
0101242839

SACO Anders Stoor
0101236356

ST Anna Andersson
0101231412
Mer info
Kontaktperson Anders Wernfeldt
Telefon 0101236340
Område Borlänge
Yrkesroll Administration, Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 feb 2020 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.