Avdelningschef Samhällsskydd och beredskap

Avdelningschef Samhällsskydd och beredskap

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Avdelningen ansvarar för att inrikta, utveckla och samordna krisberedskap och planeringen för höjd beredskap. Detta innebär att avdelningen arbetar med ett långsiktigt, strategiskt perspektiv internt mot andra verksamheter och externt mot andra nationella och internationella aktörer, både statliga och privata. Avdelningen har också ett samordningsansvar av transportsektorn i dessa frågor.

Krishantering:

I avdelningens uppgift ingår att utveckla och förvalta Trafikverkets arbetssätt inom krisberedskap inklusive bemanning av krisorganisationen och TIB (Tjänsteman i beredskap). Avdelningen leder arbetet med Trafikverkets kontinuitetshantering inklusive att beskriva förmåga för samt beställa Trafikverkets förstärkningsresurser. I uppgiften ingår också att samordna och rapportera transportområdets RSA samt att utveckla Trafikverkets utbildnings- och övningsverksamhet inom området.

Planering för höjd beredskap

Planering för höjd beredskap startades upp vid Trafikverket 2016 enligt regeringens planeringsanvisningar för civilt försvar. Avdelningen ansvarar för att inrikta, utveckla och samordna Trafikverkets arbete med Planering för höjd beredskap.

Samordning av transportsektorn

Trafikverket ansvarar sedan 2017 för att samverka med andra aktörer och samordna samt utveckla krisberedskap och planering för höjd beredskap inom transportområdet. I avdelningens uppdrag ingår att driva utvecklingen tillsammans med myndigheter och privata aktörer inom området.

Du kommer att ha budget-, resultat- och personalansvar för 16 medarbetare som arbetar som beredskapsplanerare. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetsområdeschef.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en gedigen erfarenhet av arbete med samhällsskydd- och beredskapsfrågor. Har du arbetat med dessa frågor i en bevakningsmyndighet är det meriterande
  • har flerårig linjechefserfarenhet
  • har erfarenhet av att bygga upp och organisera en avdelning/organisation med experter
  • har en högskoleutbildning (180 hp) 120 p med inriktning mot t ex samhällsvetenskap eller statsvetenskap, eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Har du genomgått strategisk chefsutbildning på ex försvarshögskolan är det meriterande
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du arbetar strukturerat, levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-05-02

Upplysningar

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Lennart Staberg
0101236506

ST Airi Larsson
0101236243
Mer info
Kontaktperson Charlotte Olsson
Telefon 0101231103
Område Borlänge
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 2 maj 2019 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.