Samverkansofficer

Samverkansofficer

Du tillhör staben vid Norra Militärregionen (MR N), som är placerad i Boden.

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Norra Militärregionen (MR N) omorganiserades från och med 2020-01-01 och är nu egen organisationsenhet.

Som samverkansofficer kommer du att tjänstgöra vid Samverkansavdelning (J 9).

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Inom området samverkan och utveckling av totalförsvaret är du ansvarig direkt under chefen för samverkansavdelningen
 • Att genomföra samverkan med regionala/lokala myndigheter, organisationer och aktörer avseende samhällets stöd till Försvarsmakten vid försvarsplanering
 • Att genomföra civil-militär samverkan på regional och lokal nivå med civila myndigheter-organisationer och aktörer inom krishantering
 • Att delta i planering, utveckling och ledning av civil- militära samverkansövningar
 • Att genomföra utbildning i civil-militär samverkan inom Försvarsmakten och som stöd till andra myndigheter
 • Att delta i planeringsuppgifter inom staben
 • Att tjänstgöra som vakthavande befäl
Krav/kvalifikationer
 • Officersexamen
 • OR 7 alt OF 2
 • B-körkort
Meriterande
 • Kunskap om Försvarsmaktens beredskapssystem
 • Kunskap om Försvarsmaktens insatsverksamhet
 • God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer
 • Dokumenterad/meriterad kunskap och erfarenhet av att arbeta i Microsoft SharePoint miljö
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Tidigare erfarenhet av militär stabstjänst
 • Genomfört internationell tjänst i någon av FM operationer eller kunskap och erfarenhet om FM operationer och insatser
Dina personliga egenskaper

Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och medarbetarskap, god stresstålighet och uthållighet samt god förmåga till improvisation. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet

Övrig information

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Kenneth Larsson Chef Samverkansavdelningen 0921-34 80 00 alternativt Anders Häggberg, 070-544 13 72.

Fackliga representanter, vilka nås via Försvarsmaktens växel 0921-34 80 00:
Officersförbundet Sven-Olov Grenholm

Seko FM Margareta Ryding

Försvarsförbundet Annelie Forshage.

Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2020-06-04. Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Boden
Yrkesroll Organisation & ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 4 juni 2020 (6 dagar kvar)