Infrastruktursamordnare till Norra militärregionen

Infrastruktursamordnare till Norra militärregionen

Norra militärregionen (MR N) stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. From februari 2020 är förbandet en egen Organisationsenhet (OrgE). Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande och hemvärnssoldater. Chefen för MR N med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ och taktisk chef som löser uppgifter i militärregionen.

Befattningen erbjuder

Befattningen som infrastruktursamordnare erbjuder ett omväxlande arbete med mycket personliga kontakter och samordning av infrastrukturfrågor och projekt.

Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
  • I rollen som infrastruktursamordnare stödjer du Chefen MR N med anskaffning, förvaltning samt till del avveckling av det befintliga fastighetsbeståndet. Det innebär bland annat att hantera behov av om och tillbyggnationer från lokalnyttjare. Arbetet innebär också att rätt miljöbetingelser uppnås i befintliga byggnader.
  • Du hanterar behovsanmälningar och skall leda arbetet med behovsanalyser inom MR N område. Fem utbildningsgrupper samt sju hemvärnsbataljoner ingår i ansvarområdet.
  • Du svarar för MR N remissvar till högkvarteret avseende fysisk planering samt övriga remisser inom infraprocessen.
  • Du kommer att medverka i planerings- och utredningsarbete för att på bästa sätt möjliggöra utveckling och tillväxt.
  • Du kommer även som en del i ditt arbete att budgetera och beställa tilläggstjänster från Fortifikationsverket samt Anläggningsenheten.
Arbetet innebär omfattande personkontakter och samarbete med en mängd kontaktpersoner inom och utom MR N, där projektledning i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper är en del av arbetet.

Kvalifikationer
  • Civil högskoleutbildning inom fastighetsområdet
  • Fortifikationskurs inom försvarsmakten eller erfarenhet som bedöms likvärdigt av Försvarsmakten
  • B-körkort
  • Tidigare erfarenhet av projektledning och/eller fastighetsförvaltning
Meriterande

- Erfarenhet av Försvarsmaktens infrastrukturprocess

Personliga egenskaper
Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och medarbetarskap, god stresstålighet och uthållighet samt god förmåga till improvisation.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Befattningen är civil tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering. En säkerhetsprövningsprocess innehållandes säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll kommer att genomföras på den sökande och skall vara godkänd innan befattningen kan tillträdas.

Anställningen inleds sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen har Boden som tjänstgöringsort men kan innebära inslag av tjänsteresor. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid. Militärregionen värdesätter de kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund och livserfarenhet.

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta major Claes Christensson, 073-035 75 84, chef för genomförandeavdelningen där befattningen infrastruktursamordnare ingår alternativt HR-Generalist Jessica Jansson 073-8025306.

Fackliga representanter, vilka nås via Försvarsmaktens växel 0921-34 80 00:
Seko FM Margareta Ryding
Försvarsförbundet Jessica Wuopio
OFR/O Sven-Olov Grenholm

Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2021-04-11 Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Boden
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)