Nya skolan i Åstorp - biträdande rektor

Nya skolan i Åstorp - biträdande rektor

Om arbetsplatsen
Kom till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen. Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid. Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling. Nu har du en fantastisk möjlighet! Vill du vara med och skapa vår nya skola? Är du den som tillsammans med oss ska forma våra nya arbetssätt, organisation och lokaler? Vi söker en lagspelare som tillsammans med oss vill leda arbetet i att skapa en ny skola med förbättrade förutsättningar för våra barn. Område Centrum består av våra härliga barn och elever som antingen går på någon av våra sju förskolor, någon av våra två F-6 skolor Haganässkolan och Rågenskolan eller vår grundsärskola. Inom vårt ansvarsområde ingår även modersmålsundervisning och studiehandledning för hela vår förvaltning. Området leds av en ledningsgrupp som vi kallar områdesgruppen och består av biträdande rektorer med enhetsansvar eller verksamhetsansvar, en utvecklingsledare samt rektor med helhetsansvaret för området. För oss i områdesgruppen är utvecklingen av hela vårt område viktigt och att vi tillsammans ser till att barn och medarbetare i vårt område ska förstå och nå sin fulla potential oavsett vilken ålder eller verksamhet det gäller. Både våra kompetenta medarbetare och vi som ledning arbetar med att stärka våra verksamheter som ett gemensamt område. Detta samarbete mellan våra verksamheter ger oss fördelar i många avseenden. Om vi får glädjen att arbeta tillsammans med dig kommer du att ha uppdraget som biträdande rektor för F-6 i den nya skolan i Åstorp beläget på Haganäsområdet. Enheten kommer att vara den största i Åstorp och innehålla förskola, grundsärskola 1-6, fritidshem, fritidsklubb och grundskola F-6. Utöver ditt ansvarsområde F-6 kommer du att samverka med dina biträdande rektors kollegor som ansvarar för de andra ovan nämnda verksamheterna. Vi vill skapa en enhet där vi alla tillsammans ser till att barnets utveckling, trivsel och trygghet är i centrum och att detta följer med barnet både genom alla åren samt hela dagen hos oss.

Arbetsuppgifter
Din uppgift som biträdande rektor för nya skolan, vars namn vi nu tillsammans med eleverna håller på att ta fram, är att leda F-6 i både drift och utveckling av såväl elever som medarbetare. Skolan har ett pågående arbete som handlar om att utveckla våra arbetssätt och där lokalerna har även utformats efter det. Som pedagogisk ledare för verksamheten kommer du att få möjligheten att tillsammans med medarbetarna forma och utveckla hur vi ska arbeta i framtiden. I ditt arbete ingår även att leda och utveckla elevhälsoarbetet samt elevhälsoteamet. I områdesgruppen förväntas du bidra som en lagspelare med ditt engagemang, kompetens, helhetsfokus och positiva bemötande. Tillsammans utgör vi ett bollplank för varandra i olika frågor. Som stöd i ditt arbete har du främst i vår ledningsgrupp dina närmsta kollegor i form av de andra biträdande rektorerna, en utvecklingsledare samt rektor. Utöver det finns diverse stöd av inom vår förvaltning samt HR, ekonom, IT avdelning mfl.

Kvalifikationer
Krav på relevant högskoleutbildning samt rektorsutbildning eller påbörjad rektorsutbildning. I andra hand att rektorsutbildningen påbörjas ett år efter anställningen. Som ledare hos oss förväntas du ha en god struktur i ditt arbete och att du är en god organisatör. Du behöver ha en stark vilja att utveckla vår verksamhet och kunna inspirera våra medarbetar längs resans gång. För att även utveckla våra medarbetare behöver relationer vara viktigt för dig och att du har en god förmåga i att bygga dessa relationer till medarbetarna. Vårt mål är att elever och medarbetare ska kunna nå sin fulla potential och då behöver du med ditt ledarskap vara nyfiken, kommunikativ och tydlig. Vi söker en person som verkligen vill och kan leda verksamheter samt som stöttar och lyssnar in elever och medarbetare. Till vår områdesgrupp söker vi en lagspelare som verkligen ser styrkan och vinsterna i att samarbeta med oss alla.

Övrigt
Gå in på nedanstående länk för ytterligare information: https://drive.google.com/file/d/1zsWFilRcoXXCqVJPiQ2GGKX0N50c6VCN/view?usp=sharing Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister.
Mer info
Kontaktperson Per-Johan Flenner
Telefon 042-64280
Område Åstorp
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://astorp.se/
Sista ansökningsdag 6 juni 2022 (13 dagar kvar)