Krigsförbandshandläggare

Krigsförbandshandläggare

Befattningen erbjuder
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Vill du vara med i en händelserik tid och vara en del i att leda FMLOG´s arbete med morgondagens krigsorganisation?

Om enheten
Planeringsavdelningen tillhör staben på Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Staben är lokaliserad i fina lokaler på Gärdet i Stockholm. Planeringsavdelningen uppdrag är bland annat att leda försvars- och produktionsplanering och driva krigsförbandsutveckling inom förbandet. Avdelningen ansvarar även för stöd till HKV med försvarsplanering samt övningsplanering och utbildning/träning av förbandet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som krigsförbanshandläggare är du en nyckelspelare i utvecklingen av förbandets krigsorganisation. Befattningen omfattar helheten kring krigsorganisationsarbetet och som således inbegriper arbete med utveckling av organisation, personal och materiel. I rollen som krigsförbandshandläggare kommer du ha stort eget ansvar och i uppdraget förväntas du självständigt samverka med såväl produktions- som insatsstaben. Mot bakgrund av att förbandet står under stark tillväxt föreligger ett spännande arbete med att bygga upp förbandet och således emotses initiativ och nytänkande i rollen som krigsförbandshandläggare.

Befattningen innebär att
  • Leda och stödja krigsförbandsutveckling
  • Leda och stödja arbete med försvarsplanering
  • Leda och stödja beredening och genomförande av planeringsprocesser
  • Samverka med produktions- och insatsstaben
Kvalifikationer
  • Stabsofficer OR-8 eller OF-2/3
  • God kännedom om egen stridskraft
Meriterande
  • Kunskaper om Försvarsmaktens nationella/internationella logistik
  • Erfarenhet av planering och stabsarbete på förbandsnivå (regementsstab, MR motsvarande
Personliga egenskaper
Vi söker dig som vill ha en omväxlande tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Som person tycker du om att ha många olika kontakter både internt och externt. Du trivs med ett jobba självständigt och i grupp. Det är viktigt att du är noggrann och vill arbeta i en föränderlig arbetsmiljö samt vara serviceinriktad, stresstålig och flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)

Övrigt
Befattningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Gäller inte dig som är anställd i Försvarsmakten
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm eller Arboga
Befattningen är en OR8

Upplysningar om befattningen
Ola Hansson, Överstelöjtnant, chef planeringsavdelningen 076-133 51 97

Information om rekryteringsprocessen
Marie Nilsson, HR specialist HRC 076-635 53 25

Fackliga företrädare
Eva-Britt Steen, SEKO
Torbjörn Bäckman, OFR/O
Håkan Antonsson, OFR/S
Bengt Rainer, SACO
Samtliga via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00

Sista ansökningsdag
Du är välkommen med din ansökan senast 2021-08-23. Bifoga följande handlingar, CV, personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Arboga
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 23 aug 2021 (25 dagar kvar)