Drifttekniker

Drifttekniker

Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och 400 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!

Kom och jobba tillsammans med oss för en fossilfri framtid!

Vattenkraft är en pålitlig och förnyelsebar energikälla med en mycket viktig funktion i vårt elkraftsystem. Vattenkraft ger låga utsläpp av koldioxid och levererar både baskraft och reglerkraft.

Nu rekryterar vi en drifttekniker till Älvkarleby

Som drifttekniker kommer du att medverka i allt förekommande produktions-/drifttekniskt arbete vid vattenkraftanläggningarna Näs, Söderfors och Älvkarleby i Dalälven. Du kommer exempelvis att arbeta med analys och problemlösning, felavhjälpning, ronder, underhåll och förbättringsprojekt. Framöver kan du även ha en roll som BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare) i samband avställningar och projekt.

Dina kvalifikationer

Vi söker en mångsidig och ansvarsfull kollega. Du tycker om att hitta lösningar och att dela idéer med kollegor. Ditt arbetssätt är strukturerat och du lägger stor vikt vid säkerhet i alla moment. Du uppskattar samarbete, men är också beredd på att ensamarbete förekommer.

Du har el-teknisk/drift-underhållsteknisk utbildning från gymnasiet eller yrkeshögskola (till exempel el- och energiprogrammet, vattenkraftsteknik). Vi ser gärna att du har erfarenhet av produktions-/drifttekniskt underhåll, ronder, felsökning, planering och samordning av arbetsuppgifter.

Arbetet kräver körkort (B), bra IT-vana och kunskaper i svenska och engelska.

Placeringsort är Älvkarleby. Efter introduktion kommer du att ha beredskap i genomsnitt var sjunde vecka enligt ett rullande schema.

Välkommen med din ansökan senast den 25 augusti, 2022.

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Malin Sjökvist 070-216 67 50.

Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Hanna Korsby 070-249 51 38

Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Location: Älvkarleby
Mer info
Område Älvkarleby
Yrkesroll Industri & Anläggning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobb/
Sista ansökningsdag 25 aug 2022 (10 dagar kvar)