Skolkurator till elevhälsan

Skolkurator till elevhälsan

Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga medarbetare arbetar du med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna. Du bidrar till skolans sociala arbete med din psykosociala och sociala kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Du ger handledning och konsultation till medarbetare, enskilt och i grupp. Du genomför samtal med elever, enskilt och i grupp. Du ingår som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och kränkande handlingar. Vid behov arbetar du med krishantering och konfliktlösning och socialt utrednings/kartläggningsarbete. Du samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer
Högskole-/universitetsutbildning till socionom eller socialpedagog. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället.

Månadslön. Individuell lönesättning. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Mer info
Kontaktperson Linda Hoffberg
Telefon 0723-50 61 99
Område Ale
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://ale.se/
Sista ansökningsdag 18 nov (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 300 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet. I kommunen är vi 2 000 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss? Ale har en samlad organisation för Elevhälsan i vilken kommunens skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer ingår. Tillsammans är vi 25 personer som utgör en tvärprofessionell grupp som i första hand har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för kommunens elever. Enheten är en resurs i utvecklingsfrågor och för samordning av de olika uppdragen. En av våra skolkuratorer ska pröva annat arbete under ett halvår och vi söker nu dig som är intresserad av att jobba hos oss i elevhälsan i Ale. Placeringen är på en högstadieskola med cirka 420 elever. Du ingår i ett tvärprofessionellt EHT och skolkuratorstjänsterna på skolan är totalt 1,5 tjänster. De som arbetar i Elevhälsan i Ale vill göra skillnad och vara med och forma framtiden genom att stötta och utveckla Ales elever. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Vi tror på att elever gör rätt om de kan.