Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare med drygt 49 000 medarbetare. Det vi gör har stor betydelse för många. Vi formar Göteborgs framtid och skapar bra vardagar för invånare, besökare och företagare. Göteborgs Stad rekryterar fler än 6000 medarbetare varje år. Under flera år framöver kommer vi att ha stort behov av dig som är arkitekt, ingenjör, undersköterska, sjuksköterska, socionom, förskollärare, lärare, chefer och stödassistenter. Din utbildning och kompetens är alltid viktig. I Göteborgs Stad kan du också jobba som konservator, akvarietekniker, karttekniker, landskapsarkitekt, bussförare, svetsare, avfallsrådgivare, GIS­samordnare, arkivarie, biolog, geolog, djurvårdare, energirådgivare och konsumentvägledare.

Göteborgs Stad,
Köpmansgatan 20
411 13
Tel: 031-365 00 00
www.goteborg.se
Visa var

Video: Om Göteborgs Stad

Vi jobbar i Göteborgs Stad

Varför gillar du ditt jobb?

I min roll hjälper jag människor i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar att anpassa sina bostäder så att de kan bo kvar i sina hem på bästa möjliga sätt. Mitt jobb går i första hand ut på att utreda ansökningar om anpassningar i eller i anslutning till bostaden. Jag ger information, råd och förslag till anpassningar, fattar beslut om bidrag och är kontaktperson för den sökande fram till att anpassningen är färdig. Det kan exempelvis handla om att bygga om ett badrum eller installera en trapphiss.

Jag har både ett socialt och tekniskt jobb. I min vardag innebär arbetet mycket kontakt med människor som sökanden och deras närstående, sjukvården, fastighetsägare och byggentreprenörer.

Det känns bra att ha ett jobb där jag hjälper människor att få en bra vardag.

Sebastian Johansson, ingenjör bostadsanpassning

Varför gillar du ditt jobb?

Vi vill se vem den äldre är bakom sjukdomen. Hur vill han eller hon ha det? Vårt mål är att höja livskvaliteten så att den äldre kan leva utifrån sin personlighet och identitet oavsett funktionsnedsättning och hälsostatus.

Jag är den som samlar ihop teamet kring den äldre. Jag följer upp att helheten fungerar och blir ofta en extra trygghet för vårdtagaren och de anhöriga. Man får aldrig låta rutinen ta över, därför är mitt viktigaste jobb att motivera och inspirera teamet. Min dröm är ett äldreboende med hög kvalitet, det blir faktiskt också billigare i längden.

Merita Murtezi, specialistsjuksköterska

Varför gillar du ditt jobb?

Mitt jobb är att se till att göteborgarna behandlas lika oavsett vilken stadsdel de bor i. Jag ger råd till stadens socialsekreterare och andra yrkesgrupper så att vi kan vara trygga med deras juridiska bedömningar, till exempel om skälig levnadsnivå.

Andra frågor kan röra hemundervisning, mobbningsärenden, missbruksvård eller vård av unga, då jag företräder socialtjänsten. Jag har ett jobb som är nära verkligheten och kan se resultatet av mitt arbete.

Linda Widenström, jurist
module not found!

    Visste du att

  • Årets skolkock finns på Brunnsboskolan i Göteborg.
  • Liseberg tillhör Göteborgs Stad och är en av norra Europas största nöjesparker.
  • Göteborg blir först i världen med att använda förgasning i stor skala för att producera biogas genom Göteborg Energis nya anläggning för biogas av skogsavfall.
  • Göteborgs Stad har ett vänortssamarbete med Kinas näst största stad Shanghai.
  • Göteborgs Stad delar varje år ut miljöpriset ”Gothenburg award for sustainable development”. Ett par av mottagarna under åren har varit Al Gore och Kofi Annan.
  • Göteborgs Stad är landets största evenemangsstad. Ett av de senaste årens mer uppmärksammade evenemang är Way out West.