Studiekonsulent till Verksamhetsområde försörjning

Om jobbet

Social- och arbetsmarknadsnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning. Vi har utvecklat ett strukturerat utvecklingsarbete och genomgått en organisatorisk förändring som gör att verksamheten nu har utgångspunkt i ökat brukarperspektiv genom samverkan och helhetssyn.

Verksamhetsområde försörjning arbetar med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd, har som syfte att få personer som står utanför arbetsmarknaden att komma ut i egen försörjning. Samverkan mellan myndigheter och samordning för individens utveckling är en stor del av enhetens arbete. Arbetet med att utveckla formerna för handläggningen av ekonomiskt bistånd kopplat till offensiva insatser för att brukare i behov av försörjningsstöd ska komma ut i egen försörjning, har varit i fokus de senaste åren.

Arbetsuppgifter
Studiekonsulentens arbete utgår från en helhetssyn på individen och uppdraget är att underlätta inträde i arbete eller studier.

Som studiekonsulent är ditt uppdrag att arbeta med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Kommunalt Aktivitetsansvar är reglerat i Skollagen. Att vara Studiekonsulent innebär att Du ska kartlägga sysselsättning för de ungdomar som inte startat eller slutfört gymnasieutbildning. Om de inte har någon sysselsättning ska lämpliga individuella åtgärder erbjudas. Du ansvarar även för de administrativa uppgifter som är kopplat till aktivitetsansvaret samt ingå i regionalt projekt #Jagmed

Genom uppsökande arbete, motivation och stöd ska särskild handlingsplan med individuella och behovsanpassade mål, upprättas för varje enskild ungdom. I handlingsplanen ska framgå vilka insatser och åtgärder som ska vidtas, vem som ansvarar/genomför insatserna samt hur och när insatserna ska följas upp.
Du kommer att ingå i Jobbcenters Ung-team och arbeta individuellt med varje deltagare och med gruppverksamheter. Arbetet innebär ett tätt samarbete med gymnasieskolan och andra enheter inom förvaltningen.

Kvalifikationer
Du ska ha slutförd beteendevetenskaplig utbildning, eller annan lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Kunskap om arbetsmarknadsfrågor och erfarenhet av liknande verksamhet är önskvärt. Du ska ha datorvana och kunna uttrycka Dig i tal och skrift. Körkort är ett krav. Det är positivt om Du har erfarenhet av unga med stora stödbehov.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är kommunikativ och som har förmåga att kunna vägleda. Du har goda kunskaper om samhället och utbildningssystemet. Som person är du kreativ, tydlig, flexibel och har ett empatiskt förhållningssätt samt har en utåtriktad personlighet. Arbetet kräver också att du är samarbetsvillig och lösningsfokuserad.

Övrigt
Köpings kommun strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Köpingsbornas behov.

Körkort klass B - Bil.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2016-10-30
Ange referens: SAF 2016/35

Kontaktpersoner
Enhetschef Per Överberg, 0221-252 86

Fackliga kontaktpersoner
SSR Ann-Marie Rönnbacka, 0221-25000
Vision Inger Olsson, 0221-250 00
Jobbfakta
Ort
Köping
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Utbildning
Offentlig Förvaltning
Underkategori
Administration & Ledning
Kontakt

Ring Per Överberg, 0221-252 86

Publicerad

12 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 okt

Om företaget

Vi är omkring 2 000 medarbetare som jobbar i Köpings kommun. Tillsammans underlättar vi vardagen för invånarna på olika sätt. Vi ser till så att samhället har bra skola, vård och omsorg liksom andra nödvändigheter som fungerande gator och vattentillförsel. Att jobba i kommunen ger dig intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Du jobbar för människors bästa och för att vi ska kunna ha ett bra liv. Frågar du oss så har vi Sveriges viktigaste jobb.