Socialsekreterare till Verksamhetsområde försörjning

Om jobbet

Social- och arbetsmarknadsnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning. Vi har utvecklat ett strukturerat utvecklingsarbete och genomgått en organisatorisk förändring som gör att verksamheten nu har utgångspunkt i ökat brukarperspektiv genom samverkan och helhetssyn.

Verksamhetsområde försörjning arbetar med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd, har som syfte att få personer som står utanför arbetsmarknaden att komma ut i egen försörjning. Samverkan mellan myndigheter och samordning för individens utveckling är en stor del av enhetens arbete. Arbetet med att utveckla formerna för handläggningen av ekonomiskt bistånd kopplat till offensiva insatser för att brukare i behov av försörjningsstöd ska komma ut i egen försörjning, har varit i fokus de senaste åren.

Arbetsuppgifter
  • Utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, myndighetsutövning.
  • Tillsammans med brukaren upprätta planering för vägen mot egen försörjning.
  • Stödja och motivera brukare till studier, arbete och kompetenshöjande insatser.
  • Samarbeta med andra enheter inom förvaltningen och med andra myndigheter och vårdgivare i syfte att främja brukarnas väg till egen försörjning.
  • Identifiera behov och aktivt delta i planeringen, genomförandet och uppföljningen av kompetenshöjandeinsatser för brukarna.
Kvalifikationer
För tjänsten som socialsekreterare krävs att Du har socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. Önskvärt är att Du har erfarenhet av och kunskap om arbete med kommunalt ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen.
De personliga egenskaper vi söker är i första hand egen drivkraft, självständighet och initiativförmåga. Du behöver kunna bidra med energi och framåtanda och vara aktiv i ett fortlöpande utvecklingsarbete. Du måste vara en lagspelare med social kompetens och hög grad av ödmjukhet mot både brukare och medarbetare. Som ny medarbetare ingår du i ett introduktionsprogram och får handledning och en mentor som stöd i ditt arbete.

Övrigt
Köpings kommun strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Köpingsbornas behov.

Körkort klass B - Bil.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2016-10-30
Ange referens: SAF 2016/36

Kontaktpersoner
Enhetschef Per Överberg, 0221-252 86

Fackliga kontaktpersoner
SSR Ann-Marie Rönnbacka, 0221-25000
Vision Madeleine Jansson, 0221-25000
Jobbfakta
Ort
Köping
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Hälsa & Sjukvård
Offentlig Förvaltning
Underkategori
Socionom
Kontakt

Ring Per Överberg, 0221-252 86

Publicerad

14 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 okt

Om företaget

Vi är omkring 2 000 medarbetare som jobbar i Köpings kommun. Tillsammans underlättar vi vardagen för invånarna på olika sätt. Vi ser till så att samhället har bra skola, vård och omsorg liksom andra nödvändigheter som fungerande gator och vattentillförsel. Att jobba i kommunen ger dig intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Du jobbar för människors bästa och för att vi ska kunna ha ett bra liv. Frågar du oss så har vi Sveriges viktigaste jobb.