Skötare till boendeverksamhet för vuxna med beroendeproblematik

Om jobbet

Social- och arbetsmarknadsnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning. Vi har utvecklat ett strukturerat utvecklingsarbete och genomgått en organisatorisk förändring som gör att verksamheten nu har utgångspunkt i ökat brukarperspektiv genom samverkan och helhetssyn.

Inom Verksamhetsområde Stöd och behandling sker merparten av våra behandlings- och förändringsuppdrag via biståndsbeslut från socialsekreterare inom Verksamhetsområde myndighet, men vi gör även insatser som inte kräver beslut från myndighet. Idag är vi ca 30 medarbetare inom enheten med olika funktioner och hög kompetens.

Under innevarande år planeras två stödboenden i Köpings kommun. Stödboendeverksamheten syftar till att erbjuda vuxna kvinnor och män trygghet och stöd samt främja motivation och fortsatt drogfrihet. Verksamhetens idé bygger på delaktighet, meningsfullhet och sammanhang, där sysselsättning är en förutsättning för ökat välbefinnande och självständighet. Utifrån brukarens aktuella situation och specifika behov utformas anpassat stöd. Målet är att brukaren med tiden ska klara av ett eget boende. I de fall där det inte är möjligt kan stödboendet fortsatt bli den fasta platsen i tillvaron.

Arbetsuppgifter
I uppdraget som skötare ingår att ge de boende vid det anpassade boendet hjälp till självhjälp. I arbetsuppgifterna ingår även visst omvårdnadsarbete. Tillsammans med de boende och övrig personal kommer du att skapa en trygg boendemiljö och tillgång till viss sysselsättning.
Du arbetar för att nå uppsatta mål samt bidrar till utveckling i förvaltningen. I tjänsten ingår samarbete med personal från Vård- och omsorgsförvaltningen samt med Hälso- och sjukvården.

Kvalifikationer
Du har mentalskötarutbildning, undersköterskeutbildning, KY utbildning annan likvärdig omvårdnadsutbildning inom det sökta området eller och gärna erfarenhet från liknande arbeten. Du har ett genuint och öppet intresse för att arbeta med personer med beroendeproblematik.

Du är trygg samt har en förmåga att skapa konstruktiva lösningar på problem som kan uppstå i arbetet med brukare som har missbruksproblem och/eller psykisk- och fysisk ohälsa Du är även en viktig del i skapandet av ett gott arbetsklimat. Du är en god kommunikatör, vårdar relationer och ser nyttan med nätverk och samarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner
Anna Wessman, föreståndare 073-699 50 86
Eva Isaksson, enhetschef 0221-255 92

Körkort klass B - Bil

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2016-11-20
Ange referens: SAF 2016/40

Kontaktpersoner
Enhetschef Eva Isaksson, 0221-255 92

Fackliga kontaktpersoner
SSR Ann-Marie Rönnbacka, 0221-25000
Facklig representant Vision -, 0221-25130
Jobbfakta
Kontakt

Ring Eva Isaksson, 0221-255 92

Publicerad

36 dagar sedan

Sista ansökningsdag

19 dec

Om företaget

Vi är omkring 2 000 medarbetare som jobbar i Köpings kommun. Tillsammans underlättar vi vardagen för invånarna på olika sätt. Vi ser till så att samhället har bra skola, vård och omsorg liksom andra nödvändigheter som fungerande gator och vattentillförsel. Att jobba i kommunen ger dig intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Du jobbar för människors bästa och för att vi ska kunna ha ett bra liv. Frågar du oss så har vi Sveriges viktigaste jobb.