Lönehandläggare till enheten för ekonomistöd

Skogsstyrelsen · Ekonomi · 30 okt

Om jobbet

Arbetsuppgifter

Som lönehandläggare arbetar du löpande med statlig löneadministration i system Agresso. Du är ansvarig för lönehanteringen för en region samt projektanställda inom regionens AF-uppdrag.

I arbetsuppgifterna ingår:
  • Löpande lönehandläggning av löner inom Skogsstyrelsens gällande avtal (främst VILLKOR, VASA SKOG),
  • Löpande registreringar av fasta och rörliga löneuppgifter i system Agresso,
  • Internkontroll och sammanställningar av statistik till Arbetsgivarverket, SPV m.fl. intressenter,
  • Löpande kontakt med regionens distriktschefer främst i samband med rutinen rätt lön men även vid behov löpande under månaden.
  • Ingår i 2:a linjens supportgrupp avseende lönefrågor inklusive tid- och frånvarorapportering i Agresso.
  • Löpande redovisning avseende löner och avstämningar vid månadsbokslut, delårsredovisning och årsredovisning.
  • Vid behov rekvirera och bokföra arbetsmarknadsstöd.
  • Arbete med utvecklingsfrågor utifrån den förändring som sker inom våra löne- och ekonomirelaterade tjänster
Kvalifikationer

Relevant gymnasiekompetens för tjänsten och ett par års erfarenhet av löneadministration.

Meriterande

Det är meriterande om du har arbetat med löneadministration inom offentlig verksamhet och i system Agresso. Det är meriterande om du har arbetat med hela lönehanteringsprocessen och har kunskap om Villkorsavtalet.

Förmåga

I arbetet ställs krav på god kommunikativ förmåga i mötet med medarbetare och chefer. Lönehantering ställer krav på noggrannhet och självständigt arbete/egen planering av ärenden inom den månatliga lönehanteringen. Du ska ha god samarbetsförmåga och flexibilitet, till exempel att ändra fördelningen av arbetsuppgifter inom lönefunktionen vid arbetsanhopning.

Stationering

Sollefteå

Anställning

Visstidsanställning 2 år

Kontakt

För mer information ring enhetschef Erika Mårtensson 0620-57637.

Fackliga företrädare för ST Gun-Marie Bäckström 090-158333 och för SACO Lis Boje 0470-726105

Ansökan sänder du in via länken nedan senast den 30 oktober 2016.
Jobbfakta
Ort
Sollefteå
Anställning
Heltid
Projekt- / Visstidsanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Ekonomi
Publicerad

11 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 okt

Om företaget