VD till Umeå Parkerings AB

Om jobbet

Upab arbetar aktivt med att utveckla bolaget och sin affär för att göra staden Umeå mer attraktiv. Då nuvarande vd Håkan Gustafsson planerar sin pensionsavgång i maj 2017 söker vi hans efterträdare i form av en affärsmässig, modern ledare med starkt intresse av hållbar stadsutveckling.

Ditt nya arbete
Upab spelar en central roll i utvecklingen av en hållbar stad med hållbara transportsystem. För Upab innebär detta att arbeta med alltifrån resurs- och energiförbrukningen i våra parkeringshus, hur vi tänker när vi bygger nytt och på vilket sätt vi kan verka för att skapa en grönare stad och en tillgänglig stadskärna. Upab ligger i framkant inom modern teknik och är en viktig kugge mellan kommun och näringsliv, i form av aktivt deltagande i olika hållbara stadsutvecklingsprojekt. Upab erbjuder redan idag laddstationer för laddhybrider och elbilar.

Som vd förväntas du fortsätta att arbeta omvärldsbevakande och ansvara för att verksamheten arbetar på ett hållbart och kundorienterat sätt samt hela tiden gör nya tekniska framsteg. Du ansvarar för att skapa en organisation som tillfredsställer krav och behov från kunderna, medarbetarna och ägarna. Till din hjälp har du 28 medarbetare varav 3 underställda chefer samt 2 personer i stabsfunktion. Dina externa kontaktytor är media och relevanta nätverk i regionen och inom branschen. Övriga kontaktytor är koncern-vd, de övriga koncernbolagen, ledningsgrupp, planeringsenheten på Umeå kommun samt styrelsen, som du även rapporterar till.

Dina kvalifikationer
Du har mångårig erfarenhet av kvalificerat och strategiskt ledarskap där ekonomiskt resultatansvar har ingått. Vi ser gärna att du har relevant akademisk examen. Har du dessutom erfarenhet av stadsplanering ser vi det som starkt meriterande. Du får gärna ha tidigare vd-erfarenhet samt god förståelse från politiskt styrd verksamhet.

Din profil
Vi söker en målinriktad, modern och förtroendeingivande ledare som har förmågan att få människor att växa. Du är relationsinriktad och öppen för samverkan mellan de olika kommunala bolagen och de kommunala förvaltningarna. Självklart är du både affärsmässig och utvecklingsorienterad

Din ansökan
Umeå Parkerings AB samarbetar i denna rekrytering med Vedea AB och Åsa Holmström, 072-05 05 280. Du är välkommen med din ansökan senast 6 november 2016 via www.vedea.se/CV. Ange Upab som referens.

Organisationsbeskrivning
Umeå Parkerings AB (Upab) är Umeå kommuns parkeringsbolag. Vi ansvarar för driften av all gatumarksparkering inom kommunen och på många privata parkeringsområden. Upab driver även parkeringshusen Nanna, Parketten, Navet och Dragonen. Stadskärnans attraktivitet och förnyelse är av vitalt intresse för hela stadens utveckling och som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum har Upab en viktig roll att medverka till detta. Våra parkeringsvakter arbetar i första hand med trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet utifrån gällande lagar och förordningar. Vi arbetar i förebyggande syfte för att ge god parkeringsservice till våra kunder. Besök gärna www.upab.umea.se.
Jobbfakta
Ort
Umeå
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Organisation & ledning
Underkategori
VD & Koncernchef
Publicerad

16 dagar sedan

Sista ansökningsdag

6 nov

Om företaget

Vedea AB är rekryterings- och utvecklingsföretaget med stark lokal förankring som arbetar i symbios med värderingarna integritet, närhet, kvalitet och engagemang. Vedea är verksam framför allt i Västerbotten och Västernorrland.

Vedeas affärsidé är att tillgodose organisationers behov av objektiv och klarsynt återkoppling i rekryterings- och utvecklingsprocesser. Vedeas strävan är att vara en del i dessa organisationers utvecklings- och framgångsresor.

Sedan starten har Vedea efterfrågats mycket på grund av just värderingarna och oftast i kombination med ett behov, att som arbetsgivare förhålla sig objektiv i beslut rörande kompetensförsörjning och chefsutveckling. Läs gärna mer om Vedea AB via www.vedea.se.