Produktionskoordinator - park

Karlstads kommun · Administration · Sista dagen!

Om jobbet

I din roll som Produktionskoordinator - Park ska du vara mottagare av mindre anläggningsentreprenader och ska medverka till att ta fram och upprätthålla driftinstruktioner, samt ta fram underlag till underhåll och investeringsplaner. Produktionskoordinatorn ska planera och samordna underhåll och förnyelse/förbättringsåtgärder från start till mål vilket innefattar förfrågningar och beställningar av entreprenader av enklare karaktär. Du begär in offerter och anbud samt genomför inköp mot ramavtal. Arbetena kan genomföras såväl internt som externt genomförande som i blandad regi. Produktionskoordinatorn ska följa upp och kontrollera genomförda arbeten och ansvara för inhämtning av dokumentation och relation samt överlämna till informationsförvaltare. I arbetet förekommer kontakter med våra medborgare i både tal och skrift. Din befattning är produktionskoordinator och du är en viktig kugge i våra entreprenader och du kommer i dina uppdrag att ansvara för att nå uppsatta mål och deadlines. Dessutom ska produktionskoordinatorn arbeta aktivt och tillsammans med övriga i teamet/enheten vara ett stöd för och verka som en länk mellan våra utförare och förvaltare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en trädgårdmästarutbildning samt att du har erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet och med erfarenhet av arbetsuppgifter så som; budgetering, kalkylering, projekt/arbetsledning, utredningsarbete, kundkontakter, underhållsplanering. Meriterande är även kunskaper inom entreprenadjuridik och LOU samt BAS inom bygg och anläggningarbeten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Magnus Ådén, 054-540 65 64

Publicerad

15 dagar sedan

Sista ansökningsdag

Idag

Om arbetsplatsen

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvarar även för den interna servicen till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Du kommer att tillhöra planeringsorganisationen för teknik- och fastighetsförvaltningen. Planeringsorganisationen är en gemensam ingång för förfrågningar och beställningar som gäller drift, skötsel och entreprenader av bland annat Karlstads kommuns vägar, vatten, byggnader, parker och natur. Beställningarna kommer från beställaravdelningarna på teknik- och fastighetsförvaltningen och från andra förvaltningar och bolag i Karlstads kommun.