Elevassistent årskurs 1-3 Nyeds skola 65%

Om jobbet

Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare från F-3 samt fritidspedagoger. Vi har ett nära samarbete i varandras grupper. Du kommer att arbeta som assistent med en elev i årskurs 1. Hen har en hörselnedsättning och cochleaimplantat. Du kommer att få kontinuerlig handledning/kompetensutveckling för att kunna tillgängliggöra skolan på bästa sätt för eleven. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och vilja till att utveckla din kompetens inom området!

Kvalifikationer
Gymnasieexamen samt vidareutbildning inom funktionshinder. Yrkeserfarenhet är en merit.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Jobbfakta
Ort
Karlstad
Anställning
Deltid
Projekt- / Visstidsanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Utbildning
Kontakt

Mejla eller ring Kerstin Carlvik, 054-5403019

Publicerad

8 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 okt

Om arbetsplatsen

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud. Nyeds skola är belägen i Molkom som ligger i den nordöstra delen av Karlstad kommun. Vår skola ligger "mitt i byn" i en naturskön omgivning, i direkt anslutning till huset finns fritidsgård, folkbibliotek och en fullskalig idrottshall. Skolan är en F-9 skola med fritidshem. På skolan finns idag ca 360 elever. Lärarna och övrig personal är indelade i arbetslag utifrån stadie och funktion. Vi strävar efter att vara en skola i tiden, att ha ett digitaliserat arbetssätt, att arbeta inkluderande, samt att pröva nya arbetssätt som t.ex. co-teaching. Under nästa läsår kommer vi att lägga särskilt fokus på språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever, yngre elevers läs- och skrivinlärning och de äldre elevernas utveckling och resultat i matematik. Nyed - en liten skola i tiden vars format ger förutsättningar för kollegialt samarbete över stadiegränser och professioner. För att ge våra elever största möjliga personliga förutsättningar för det livslånga lärandet lägger vi stor vikt vid en trygg och professionell utbildningsmiljö. Detta löper som en röd tråd genom vår verksamhet från F-9