Ledningsstridsskolan (LedSS) söker 2 st Handläggare ledningssystem CF 4 till...

Om jobbet

Beskrivning av avdelningen:

Utvecklingsavdelningen är en del av Ledningsstridskolan och har bland annat till uppgift att utarbeta målsättningsdokument inom ramen för FMLS 17/20, stabsmetoder kopplat till ledningsstödssystem. Utöver detta genomförs utvecklingsarbete inom områdena informationssystem, telekommunikation, mobila ledningsplatser, telekrig, interoperabilitet och ledningsträning.

Utvecklingsavdelningen ska utveckla och implementera materiel och metoder för ledning på operativ och högre taktisk nivå, och i förekommande fall grunderna för de tjänstegrenar som stödjer ledning på lägre ledningsnivåer.

Arbetsuppgifter:

Som handläggare ledningssystem vid Utvecklingsavdelningen kommer man att svara för förmågebehovet och förmågekravställningen av nya materielsystem samt stödja Försvarets materielverk i materielprocessen. I den nya rollfördelningen mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk är verksamhetskunnig personal ur Försvarsmakten den viktigaste tillgången.

Arbetet bedrivs ofta i integrerade projekt team (IPT) där Försvarsmaktens personal ska stå för verksamhetskompetensen. Arbetet består bl.a. i att samordna användare från relevanta förband, med syfte att Försvarsmakten ska få materiel som är efterfrågad och användbar. Utvecklingsavdelningen ansvarar för gemensamma system vilket gör att personal vid avdelningen kommer arbeta tillsammans med personal ur samtliga försvarsgrenar. Man kommer dessutom att verka i nära samarbete med Försvarets materielverk och i vissa fall civil industri.

Vid utveckling av nya materielsystem är det viktigt att följa verksamhets- och metodutvecklingen vid förbanden och inom olika funktioner. De tillfällen som ges att följa övningar och annan verksamhet vid förband ska tas tillvara. Utveckling internationellt är också ett fokusområde, som sedan kan omsättas för nationella behov.

Formella kunskapskrav:

Motsvarande kunskaper som Officers-, reservofficers- eller specialistofficersutbildning som bl.a. kan vara inhämtade genom erfarenheter från tjänstgöring vid insatsförband.

Önskvärda meriter:

Yrkeserfarenhet inom Försvarsmakten.

Erfarenhet från uppträdande och verksamhet vid nationellt försvar.

Erfarenhet från ledning av bataljon, fartyg motsv.

Erfarenhet från materielutveckling.

Erfarenhet från ledning av ledningssystem (taktisk eller teknisk).

Personliga egenskaper:

Teknisk kompetens inom ledningssystemområdet är önskvärd men inte nödvändig. Erfarenhet från ledningsprocessen vid insatsförband är viktigare.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att kunna driva projektliknande verksamhet självständigt och att kunna samarbeta såväl inom FM som över myndighetsgränserna.

Anställningstyp:

Civil tillsvidareanställning. 40 timmars arbetsvecka och flextidsavtal, individuell lönesättning tillämpas. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.

Tillträde: 2017-02-01

Kontaktpersoner:

För upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen kontaktar du:

Chefen för Utvecklingsavdelningen,

Överstelöjtnant Mats Hesselbom, tfn: 070-536 43 76,

mats.hesselbom@mil.se

Fackliga kontaktpersoner:

Officersförbundet (OF): Magnus Johansson, 0171-15 74 94

SACO: Karin Gällmo, 0171-15 79 56

OFR/S: Inge Bäcklin, 0171-15 73 83

SEKO: Per-Gustaf Andersson, 0171-15 83 63

Din intresseanmälan med ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser tillsammans med ditt CV samt löneanspråk skall vara registrerat via FM hemsida senast 2016-12-31.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Vi erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en bra balans mellan arbete och privat. Öppenhet, resultat och ansvar är våra ledord.

Försvarsmakten vill ta tillvara de kvaliteter som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Läs mer på www.forsvarsmakten.se

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Jobbfakta
Ort
Enköping
Anställning
Heltid
Yrkesområde
Administration
Publicerad

31 dagar sedan

Sista ansökningsdag

31 dec

Om företaget