Stadsbyggnadsförvaltningen söker en projektledare för lokal masshantering

Om jobbet

Hej projektledare!

Vi söker en projektledare med höga ambitioner och en vilja att utvecklas med Tyresö

Tjänsten är placerad på mark- och exploateringsavdelningen som ansvarar för fastighetsrättsliga frågor, kommunens markförvaltning, samt planering, projektering och genomförande av de tekniska delarna av kommunens investeringsprojekt. Under de senaste åren har vi anställt många nya medarbetare och vi fortsätter att växa. Idag består avdelningen av 20 medarbetare. Vi erbjuder ett utvecklande och omväxlande arbete med stort eget ansvar.

Om tjänsten
Tyresö kommun har under cirka 40 år genom planläggning omvandlat ett stort antal fritidsbebyggelseområden till permanenta bostadsområden. Vid starten av denna omvandlingsprocess beslutade kommunen, i full politiskt enighet, att förnyelsearbetet skulle ske genom detaljplaneläggning med kommunen som huvudman. Kommunen tog i och med detta ansvar för utbyggnaden av både gator och VA vilket finansieras genom uttag av gatukostnader och VA-anslutningsavgifter. I arbetet med utbyggnaden har stora satsningar gjorts på att använda sig av lokala etableringsplatser och schaktupplag. Till varje kilometer väg som anläggs behövs ca 4000 kvm område för etablering och upplag.

I samband med omvandlingstakten för fritidshus till permanentbebyggelse på Östra Tyresö ökat söker nu mark- och exploateringsavdelningen en projektledare för arbetet med lokal masshantering. Som projektledare ansvarar du för den övergripande planeringen av masshanteringen inom entreprenaderna på Östra Tyresö. Du ansöker om och följer upp de tillstånds- och anmälningsärenden som uppkommer, samordnar hanteringen av massor mellan entreprenader, säkerställer att kontrollplanerna genomförs och har kontakter internt samt externt med berörda aktörer. Du ansvarar för en budget för lokal masshantering och säkerställer att miljömässiga fördelar säkras. På sikt är du med och för resonemang kring hur lokal masshantering kan tillämpas även i andra projekt än på Östra Tyresö.

Förvaltningen bedriver arbetet i projektform där en projektgrupp består av flertalet olika kompetenser såsom planarkitekt, exploateringsingenjör, byggprojektledare trafikingenjör, kommunekolog och landskapsarkitekt m.fl. Du har en tät dialog med framförallt byggprojektledare inom de olika entreprenadområdena i och i tidiga planeringsskeden deltar du som projektresurs.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Vem är du?

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, bygg- och anläggning, miljövetenskap, väg och vatten eller med motsvarande kunskaper. Vi söker dig som har kunskap om miljöbalken och erfarenhet av projektledning. Det är meriterande om du har kunskap inom anläggningsentreprenad och/eller erfarenhet av tillståndsprövning enligt Miljöbalken. Du har förståelse för att arbetet med lokal masshantering kräver en ekonomisk lönsamhet.

Som person är du strukturerad och metodisk. Du har god samarbetsförmåga och har en förmåga att kunna ta olika perspektiv och väga dessa mot varandra. Du hanterar det svenska språket väl i tal och skrift då du i arbetet har både skriftliga och muntliga kontakter internt och externt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig:
En stimulerande arbetsplats med goda kollegor och där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Här hittar du kollegor som drivs av en utvecklingsvilja och av handlingskraft och vi arbetar gemensamt med att utveckla vår verksamhet genom att tillsammans göra utflykter och studieresor för att ta del av bra exempel. Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid där du som anställd erbjuds möjlighet att arbeta viss tid på distans i vår lokal på Högbergsgatan på Södermalm. Som anställd erbjuds du självklart subventionerad friskvård.

Sök!
Vill du bli en av oss är du välkommen med din ansökan senast den 23 oktober. Har du några frågor? Kontakta oss via mail eller telefon:

Jenny Linné, Avdelningschef mark- och exploatering, 08-5782 9029
Amanda Norman, HR-specialist, 08-5782 9267

Fackliga kontaktpersoner når via kommunens växel, 08-5782 9100
Jobbfakta
Publicerad

30 dagar sedan

Sista ansökningsdag

22 okt

Om företaget