Shared Service Center Manager/Head of Accounting - Sverige

Om jobbet

Under 2016 bildades Group Shared Services (GSS), en global enhet som omfattar ekonomiska och administrativa funktioner (Ekonomi, HR, Lön och Inköp). Alla transaktionsprocesser inom GSS globalt kommer att under 2016-2018 överföras till ett gemensamt Global Shared Service Center i Gdansk. Den nuvarande chefen för SSC Sverige och tillika CFO kommer att gå i pension i början av juni och vi behöver en ny stark chef att leda organisationen och den framtida utvecklingen av SSC Sverige.

Shared Service Center Manager/Head of Accounting
Den svenska verksamhetens transaktionsprocesser överförs i april nästa år. Även om huvuddelen av processerna flyttas till Gdansk så kvarstår ett behov av stark lokal styrning av Ekonomi, HR, Lön, och Inköp för att följa upp och ge bästa möjliga service till de svenska affärsenheterna samt för att samordna mellan Sverige och Gdansk. Vidare innebär rollen att kommunicera med lokala myndigheter och att driva på utvecklingen av de administrativa processerna. SSC Manager har personalansvaret för de anställda inom SCC (15 totalt varav 4 direktrapporterande), processerna och resultaten i SSC.

För att bibehålla en hög kvalitet på den lagstadgade redovisningen och legala rapporteringen så kommer rollen att delas mellan ansvaret som SSC Manager och rollen som Head of Acconting. I den rollen ansvarar du ytterst för redovisning, bokslut och skatter, har ansvaret för kontakter med myndigheter kring finansiella frågor och har en tät dialog med affärsenheterna i Sverige kring alla frågor som rör redovisning/ekonomi. Rollen innebär också att du fungerar som Sveriges representant i utvecklingen av finansiella processer (AP, AR, Treasury och RTR).

Vem är du?
Du har en akademisk examen inom Ekonomi/Redovisning och vi tror att du har minst 5 års erfarenhet som SSC chef, CFO eller Head of Accounting i en roll som inneburit att vara chef över chefer och helst då i ett team med olika funktioner och kompetenser. Du brinner för ständiga förbättringar, du strävar efter hög kvalitet i alla processer och du har en stark bakgrund inom förändringsledning.

Du har förmågan att agera på olika nivåer i organisationen, samt samarbeta över organisationer och kulturer. Vi betonar också vikten av ett tydligt intresse för det affärsmässiga, goda kunskaper i svenska redovisningsprinciper och IFRS, goda IT-kunskaper och flytande engelska i både tal och skrift. Du är en sann lagspelare och ditt ledarskap bygger på att bygga ett starkt team där alla enskilda kompetenser kan utvecklas och ta ansvar. Din prestigelösa attityd gör att du involverar dig på detaljnivån när det krävs och att du trivs med att arbeta hands-on från tid till annan.

Vad erbjuder Eltel?
Du får jobba brett med frågor som omfattar en rad olika kompetensområden och du får möjlighet att arbeta i en internationell miljö med kontaktytor i många olika länder. Rätt ledare är avgörande för framgången av SSC och därmed framgången för Eltel Sverige som företag. Med en mycket tydlig strategi för tillväxt och konkreta planer för förvärv, kommer Eltel vara en mycket spännande arbetsgivare för många år framöver.

Ansökan
Låter det här som den möjlighet och utmaning du letar efter? Ansök via länken och om du har några frågor kontakta Compass och ansvarig konsult Jens Holmberg 070 377 06 20.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Jens Holmberg, 070 377 06 20

Publicerad

3 dagar sedan

Sista ansökningsdag

25 dec

Om företaget

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 300. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 242 miljoner euro. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

I Sverige har vi cirka 1 900 anställda fördelade över hela landet. Eltel Networks i Sverige är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004.