Postdoktor i bröstcancer epidemiologi

Om jobbet

Avdelning

Bröstcancerforskargruppen består för närvarande av tre seniora och fem yngre forskare samt sex doktorander. Ett flertal stora fall-kontroll och kohort cancerpopulationer finns tillgängliga, innefattande insamlat biologiskt material (blod, tumörer) och komplett information rörande klinisk karaktäristik och sjukdomsförlopp. Forskningen utförs interdisciplinärt med ett nära samarbete med kliniska institutioner och andra nationella och internationella forskningsgrupper.

Arbetsuppgifter

Vår forskning syftar till att få en allomfattande kunskap om bröstcancerprognos. Det finns både värd(patient)- och tumörkaraktäristik som påverkar bröstcancerprognosen, men även hur man svarar på behandling och komplikationer till följd av behandling spelar in. Vi vill därför studera både patient- och tumörfaktorer för bröstcancerprognos. Ett stort antal kompletterande projekt pågår, till exempel: ökad förståelse av intervalcancer, mammografisk densitet och texturens koppling till bröstcancersubtyp, bättre förståelse av ärftlighet av bröstcancerprognoser, identifiering av brösttumörspecifika markörer för sjukdomsprogression samt studier av långsiktiga hälsoutfall för bröstcancerpatienter.

Kvalifikationer

Sökande ska vara disputerade inom epidemiologi eller biostatistik, företrädelsevis inom genetisk och/eller molekylär epidemiologi. Sökanden ska vara väl förtrogen med avancerade multivariata statistiska analyser och ha en gedigen erfarenhet av att publicera forskningsartiklar på engelska. Ett intresse för bröstcancerforsking är en förutsättning och grundläggande kunskap inom detta forskningsområde en fördel. Tidigare erfarenhet av genomvida associationsstudier och bioinformatisk analys av genetisk data är en fördel.

Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Tidsbegränsad anställning på 2 år, med möjlighet till förlängning efter utvärdering.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:
  • En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  • Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
  • Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum)
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.
Jobbfakta
Ort
Solna
Anställning
Heltid
Projekt- / Visstidsanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Hälsa & Sjukvård
Publicerad

9 dagar sedan

Sista ansökningsdag

11 nov

Om företaget