Om jobbet

Vi söker Dig som tillsammans med koncernchefen skall leda, driva och utveckla verksamheten inom vårt dotterbolag Liselotte Lööf
Entreprenad AB. Du kommer att ha drift, personal - och budgetansvar för bolaget. I arbetsuppgifterna ingår även att ha medarbetarsamtal och upprätta individuella utvecklingsplaner för våra driftsledare.

Du skall vara entusiasmerande, strukturerad och resultatorienterad. Du kommer att vara spindeln i den operativa verksamheten, trivas med täta kundkontakter, hålla ihop och driva på samt utveckla flera projekt och aktiviteter samtidigt.

Vi tror att Du behöver eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt samt 5-10 års erfarenhet av projekt och arbetsledning inom driftentreprenader för markunderhåll sommar/vinter och lättare anläggning. Erfarenheter av arbete med fastighetsunderhåll är också värdefullt. Du skall ha god kompetens och intresse för drifts- och produktivitetsfrågor, arbetsledning, ekonomi och IT-vana.

Har Du några frågor är Du välkommen att höra av Dig till koncernchef Ola Claesson på ola.claesson@llbolagen.se eller Jan Dässman på jan.daessman@llbolagen.se . Alternativt telefon 08-728 32 80.

Din ansökan skickar Du till Jan Dässman, Liselotte Lööf Entreprenad
AB, Frihamnsgatan 14 115 56 Stockholm senast den 15 december 2016.

Om företaget

LL-Bolagen är en
företagsgrupp som erbjuder sina kunder miljö och kostnadseffektiva lösningar inom huvudområdena avfallshantering och återvinning, drift och underhåll av markanläggningar, vinterunderhåll, lättare anläggningsarbeten, fastighetsunderhåll samt sanering.
Koncernen befinner sig i en intressant fas med offensiva ambitioner för en fortsatt stark tillväxt och utveckling.


Hitta hit

Stockholms stad Visa på karta

Visa var