Insatsledare OF-1 vid 11.Militärpolisbataljonen S3

Om jobbet

11. Militärpolisbataljon

11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolisbataljonen andra förband vid genomförandet av operationer. Beslutsvägarna är korta och förbandet kan med kort varsel sättas in såväl nationellt som internationellt. Livgardet har bemanningsansvar för militärpolisbefattningar i utlandsstyrkan. Idag tjänstgör militärpoliser ur bataljonen vid FN-insatsen i Mali samt utbildningsmissionen i Somalia.

Befattningsbeskrivning

Du kommer att arbeta vid genomförandesektionen i bataljonens stab. I sektionen finns både hel- och deltidsanställda, där tjänsten vi söker är en heltidstjänst.

Dina uppgifter

Huvuduppgiften kommer att vara att fungera som stabsofficer/planeringsofficer vid bataljonen. Du skall även kunna leda insats som Insatsledare vid behov. Du skall också företräda bataljonen vid planeringskonferenser såväl nationellt som internationellt kopplat till FM övningsplan. Du kommer att ha ansvar för att driva planeringsprocesser främst inom bataljon. Höga krav ställs på noggrannhet, struktur och att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du fungerar väl under press, har en god samarbets-, problemlösnings, och organisationsförmåga samt god fysik. Leder och samordnar projekt Löser övriga tillkommande uppgifter inom eget kompetensområde. Medverkar i stabens övriga uppgifter och verksamhet. Tjänstgöringen bedrivs normalt måndag till fredag, främst på Livgardets område i Kungsängen. Helgtjänstgöring samt övningsperioder förekommer. Arbetet är i perioder extra belastande vilket innebär att du som söker skall ha en hög stresstålighet.

Formella krav
Genomförd YOP alt. OP
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Godkänd i svenska och engelska
B-körkort
Svensk medborgare
Ej allergisk mot hund (alternativt symptomfri vid medicinering)
Pågående anställning i Försvarsmakten

Meriterande utbildning/erfarenhet
Militärpolisexamen
Internationell tjänstgöring
Erfarenhet från planeringsarbete på 3-funktionen
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Antagningsprocess

Vi kommer att kalla dig till intervju under januari. Planerat anställningsdatum: efter överenskommelse.

Senaste ansökningsdag

14 maj 2017

Bifogas till ansökan

CV samt personligt brev inkl nytaget foto

Andra betyg, meriterande utbildningar / kompetenser

2 Referenser (namn, kontaktuppgifter)

Beskriv utifrån din anställning i Försvarsmakten var du tjänstgör samt vilka förarbevis samt övriga Försvarsmaktskompetenser du besitter.

Namn och telefon nr till din nuvarande chef

Mer information om tjänsten kan lämnas av C S3 David Brissman david.brissman@mil.se

Fackliga representanter
OFR/O Johan Hamlin
OFR/S Madeleine Daleo
SACO/Försvar Tomas Andersson
SEKO Claes Hallin
Nås via Försvarsmaktens växel: 08-584 540 00 Välkommen med din ansökan!

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Jobbfakta
Ort
Upplands-Bro
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Yrkesområde
Säkerhet & Skydd
Underkategori
Militär
Publicerad

45 dagar sedan

Sista ansökningsdag

14 maj

Om företaget


Hitta hit

Upplands-Bro Visa på karta

Visa var