Gruppledare familjehemsvård

Om jobbet

Du vågar prova nytt. Och lär av erfarenheter. Precis som vi.

Här på social och arbetsmarknadsförvaltningen, familjehemsgruppen finns en enhetschef och 16 medarbetare som fördelat arbetar i två grupper,familjehemsvård samt ensamkommande barn/unga. Vi inrättar nu en ny tjänst som gruppledare inom familjehemsvården. Arbetsgruppen består av familjehemssekreterare som rekryterar och utreder familjehem,kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt handleder familjehemmen i deras uppdrag. I gruppen finns även barnsekreterare som följer upp de familjehemsplacerade barnens vård och som samverkar med skola och andra externa vårdgivare. Barnsekreterare arbetar med de biologiska föräldrarna och övriga i nätverket. Vi har även en specialpedagog som ansvar för att följa upp de familjehemsplacerade barnens skolgång och behov av insatser inom skolan.

Vårt mål inom förvaltningen är att vara en organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Vår värdegrund genomsyras av ett brukarperspektiv och ett barnperspektiv.

Som gruppledare kommer du att arbetsleda, fördela ärendesarbetet, ta ansvar för uppföljning och utveckling av gruppens arbete tillsammans med enhetschef och enhetens medarbetare.

Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att vara att samordna, arbetsleda, fördela ärendesarbetet inom arbetsguppen. Det ingår även att fördela arbetetet utifrån uppsatta mål samt fatta beslut om och insatser enligt gällande delegation. Du kommer att i samråd med enhetschefen delta i verksamhetsuppföljning och tillse att enhetens arbete bedrivs utifrån hög rättsäkerhet och utifrån brukarfokus för de personer som är i kontakt med enheten. Du kommer att delta i enhetens ekonomiska uppföljning.
Tillsammans med enhetschef och medarbetare förväntas du utveckla arbetet gällande nya arbetssätt och metoder. Du håller dig ajour gällande omvärldbevakning och ser till att medarbetare är uppdaterade om lagändringar, domar m.m. inom verksamhetsområdet. Uppdraget innebär att samverka internt och externt med andra enheter och aktörer. Det ingår även att föredra ärenden i förvaltningens utskott.

Vi vill att du har socionomexamen och har flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och ungdom. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av arbete inom familjehemsvård. Vi vill att du har goda kunskaper om BBIC och det är meriterande om du även har kunskaper i Signs of Safety, MI samt Kälvesten. Du har en god förmåga att lyssna, coacha, ge återkoppling och fatta beslut.

Staden erbjuder dig förmåner som t.ex. friskvårdsbidrag, personalstöd och möjlighet att omvandla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar. Som gruppledare har du gemensam handledning med övriga gruppledare inom myndighet. Från hösten 2016 införs ett traineeprogram för socionomstuderande och implementeringen av en yrkesintroduktion påbörjas.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 23 december 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Rekryteringsprocessen fortgår löpande och intervjuer kan ske under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!
Sundbybergs stad växer så det knakar. Du som jobbar här befinner dig mitt i händelsernas centrum. Du har all möjlighet att vara med och påverka framtiden, både för staden och den verksamhet du arbetar i. Det fina med Sundbyberg är nämligen att vi har bevarat fördelarna med en liten organisation. Som att det är nära till beslut, lätt att påverka och att alla känner alla. Vi tycker att det är viktigt. Det tycker du också.

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Jobbfakta
Publicerad

3 dagar sedan

Sista ansökningsdag

23 dec

Om företaget


Hitta hit

Sundbyberg Visa på karta

Visa var