BIM-specialist

Trafikverket · Data & IT · 22 dec

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Arbetsuppgifter
Projekt Tvärförbindelse Södertörn innebär skapandet av en effektiv förbindelse över Södertörn
Uppdraget omfattar planläggning och projektering av ny vägplan samt framtagande av handlingar för att bygga 20 kilometer ny väg över Södertörn mellan E4/E20 och väg 73. Vägen ska koppla samman de regionala stadskärnorna Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum.

Som BIM-specialist på projekt Tvärförbindelse Södertörn ansvarar du för att utveckla strategier och arbetssätt samt utbilda projektorganisationen i användandet av BIM.BIM- specialisten är länken mellan Trafikverkets ledningssystem och projektet inom BIM-området.
Som BIM- specialist arbetar du med processer för effektiv informationshantering av ny anläggning genom projektets alla skeden från projektering genom byggprocessen till förvaltning av anläggningen. I arbetet ingår bland annat samordning av objektkodning, definition av detaljnivåer för olika teknikområden samt samgranskning av teknikmodeller.
Du upprättar och implementerar styrande och vägledande dokument inom BIM-området samt bistår och stödjer projektledningen vid upphandling med avseende på krav och förutsättningar. Du ansvarar även för den övergripande modellsamordningen samt vidareutveckling av arbetsmetodik i byggskedet.
BIM-specialisten medverkar i kravställande, styrning och uppföljning av leveransens anläggningsinnehåll, medverkar till effektiva arbetssätt och stödjer projekten inom alla teknikområden.
BIM-specialisten medverkar även till förbättring av trafikverkets ledningssystem inom BIM genom t.ex. deltagande i kompetensnätverk, erfarenhetsmöten, workshops och seminarier.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen med teknisk inriktning och minst 3 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har god vana av programvaror för projektering, byggande och förvaltning inom anläggningsbranschen. Du ska också ha erfarenhet av anläggningsinformationsmodeller.
Du har kunskaper inom digital projekthantering, visualisering, modellbaserad produktionsplanering eller databashantering. Du ska ha minst 3 års erfarenhet av arbete med BIM eller datasamordning inom byggprojekt.
Erfarenhet av arbete med implementering av nya processer och framtagning av regelverk är meriterande.
Arbetsuppgifterna kräver att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har även en förmåga att övertyga och påverka samt att du kan leda andra.

Som person är du självgående och flexibel. Du är strukturerad, analytisk och pedagogisk i ditt sätt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-12-22

Upplysningar

Enhetschef Annelie Norlin
010-124 21 62

Saco Håkan Wiss
010-123 7435

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103
Jobbfakta
Kontakt

Ring Annelie Norlin, 010-124 21 62

Publicerad

2 dagar sedan

Sista ansökningsdag

22 dec

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.