Chef för Service Center Ekonomi till Nobina, Stockholm

Nobina · Ekonomi · 29 jan

Om jobbet

Nobina söker nu en utpräglad ledare för deras Service Center Ekonomi, SCE. Nobina är börsnoterat och har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Rollen som SCE Chef är en nyckelposition där du leder, styr och utvecklar gruppchefer/ledningsgrupp inom SCE. Som SCE Chef förväntas du hjälpa till att tydliggöra förväntningar, sätta mätbara mål för SCE samt följa upp kring ansvar och befogenheter för gruppchefer och ledningsgrupp. En viktig uppgift är också att uppmärksamma medarbetares styrkor och svagheter och coacha så att de optimerar sina resultat och når sin fulla potential. Service Center Ekonomi består av ett 20-tal medarbetare samt gruppchefer som är direktrapporterande till dig. Du kommer att arbeta på företagets kontor i Västra Skogen och rapporterar till koncernredovisningschefen.

Ansvarsområde och arbetsuppgifter
 • Ansvara för att leverera, utveckla och förbättra service för de tjänster som levereras från SCE och aktivt arbeta med att standardisera och effektivisera befintliga rutiner
 • Vårda, underhålla och hantera kund - leverantörsförhållandet mellan SCE och kundbolagen på ett professionellt sätt
 • Kommunicera och skapa förstående för SCE´s arbete och ansvarsområde inom SCE och utanför SCE
 • Leda och motivera personalen i SCE i linje med koncernens värderingar, målen med SCE och de SLA avtal som gäller gentemot de bolag som SCE administrerar
 • Ansvara för att implementera, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra processer och arbetsmetoder så att resurser används effektivt och tjänsterna levereras med hög kvalitét
 • Säkerställa att SCE följer och tillämpar de policies och instruktioner som gäller för SCE's arbetsområden
 • Underhålla och vidareutveckla effektivitets och kvalitetsmätningssystem för SCE's verksamhet
 • Utveckla och underhålla debiteringssystem för utdebitering av SCE's tjänster till respektive kundbolag
 • Personal-, budget- och kostnadsansvar för SCE. Följa upp utfall jämfört med budget, analysera avvikelser och vidta konkreta åtgärder för att åtgärda avvikelser.
 • Ansvara för att internrevision genomförs av egna rutiner inom SCE
 • Ansvars- och arbetsuppgifter ska ske i enlighet med lag och avtal samt policies, instruktioner samt övriga direktiv som regleras inom bolaget och koncernen. I övrigt agera enligt instruktioner från närmaste chef.
Kvalifikationer och erfarenhet

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi med huvudsaklig inriktning på redovisning och personalledning. Vi ser gärna att du har verifierad erfarenhet av att leda organisationer/arbetsgrupper under högt effektivitetstryck och stor förändring. Gärna med tidigare erfarenhet från Shared Service Center inom ekonomi och/eller revision. Du har mycket god analytisk förmåga och är van vid att ha ett översiktligt perspektiv. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Personliga egenskaper

Som Chef för SCE på Nobina behöver du ha affärer och medarbetare i fokus och du leder på ett positivt och entusiasmerande sätt. Du har förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat som uppmuntrar till dialog, samarbete och utveckling. Du uppskattar att arbeta i ett värdedrivet företag och är redo att aktivt driva förändring som ligger i linje med företagets grundvärderingar och är med och skapar en gemensam syn kring arbetsrutiner och processer.

Placeringsort: Västra Skogen

Nobina erbjuder

 • En kvalificerad, bred roll på koncernnivå som ger en unik insyn i en hel koncern där du erbjuds ett självständigt arbete med stor möjlighet att påverka koncernens rutiner och processer.
 • En lönsam, långsiktig och processorienterad arbetsgivare som strävare efter ständiga förbättringar.
Om Nobina

Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag och marknadsledare på en växande marknad. Vi har stabila intäkter från kontrakt med fokus på lönsamhet och hög kvalitet i utförande.

I denna rekryteringsprocess samarbetar Nobina med Meritmind. För mera information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind, Anette Wickholm på 070-712 9808. Vi intervjuar löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15/11 2016.

Välkommen med din ansökan!

Financial manager, CFO, Finance manager, Head of Finance, Accounting manager, Chief accountant, Finance Director, Accountant, Auditor, Senior accountant, Financial accountant, Accounting specialist, Group accountant, Business controller, Financial controller, redovisningsspecialist, redovisningskonsult, bokslut, senior redovisningsekonom, bolagsekonom, ekonomiansvarig, ekonomichef
Jobbfakta
Ort
Stockholms stad
Anställning
Heltid
Yrkesområde
Ekonomi
Publicerad

45 dagar sedan

Sista ansökningsdag

29 jan

Om företaget