Centralt Funktionsansvarig Penningtvätt och Terrorismfinansiering

Skandia · Ekonomi · 24 apr

Om jobbet

Arbetsuppgifter och tjänsten

Som Centralt Funktionsansvarig AML får du det övergripande ansvaret för strategier som ska säkerställa att Skandias produkter och tjänster inom försäkringar inte används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten har relevanta riskbaserade processer för att uppnå kundkännedom, att gransknings- och rapporteringsskyldighet efterlevs genom att följa mönster och utveckling, och att automatisk granskning fortlöpande anpassas. Du driver utvecklingen för att säkerställa regelefterlevnad på försäkringsområdet genom att kontrollera och anpassa verksamheten efter externa och interna regelverk. En viktig del i arbetet blir även att genom omvärldsbevakning hålla dig uppdaterad på vilka lagar och regler som implementeras internationellt samt titta på hur Skandia ska förhålla sig till dessa. I arbetet ingår även att dra upp riktlinjer för att säkerställa att verksamheten får relevant utbildning inom området.

Exempel på arbetsuppgifter:
  • Arbeta för att öka medvetenheten kring risker relaterade till penningtvätt och terrorfinansiering
  • Utveckla och säkerställa riktlinjer för AML-arbetet inom försäkringar
  • Arbeta övergripande med utredningar
  • Utveckla och implementera rutiner och policy samt hålla dessa uppdaterade
  • Identifiera förbättringsområden
  • Omvärldsbevakning
  • Ansvara för rapportering till ledning och styrelse
  • Utforma utbildningar samt se till att rätt medarbetare genomgår relevanta utbildningar
  • Delta i branschorganisationers diskussioner gällande penningtvättsområdet, t ex Svensk försäkring
Tjänsten är placerad på Skandias kontor på Lindhagensgatan i Stockholm och du rapporterar till Chef koncernsäkerhet och kontroll.

Erfarenhet, utbildning och person

Till tjänsten som Centralt Funktionsansvarig AML söker vi dig som är utbildad jurist och har flerårig erfarenhet av att strategiskt implementera regler och rutiner för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering, AML. Inom Skandia kommer ditt fokus att vara AML inom försäkringar och vi tror att du har relevant erfarenhet från bank, finansiellt institut eller konsultbolag. Har du utöver det erfarenhet av arbete med försäkringar ser vi detta som värdefullt. Tjänsten kräver att du har en djup kunskap och förståelse av penningtvättsregelverket, kundkännedomsprocesser och sanktionshantering.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi hoppas hitta dig som har ett utpräglat strategiskt och analytiskt förhållningssätt till ditt uppdrag samt har en fallenhet för att kunna ta till dig och förstå kopplingar till, och konsekvenser av, till exempel scenarios och hot.

Låter det här som en intressant roll för dig? Kontakta då oss!

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Skandia med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Åsa Nygårds, 08-120 50 424. Urvalet av ansökningar sker löpande.

Välkommen in med din ansökan!
Jobbfakta

Ring Åsa Nygårds, 08-120 50 424

Publicerad

4 dagar sedan

Sista ansökningsdag

24 apr

Om företaget

Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 578 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se