Åtgärdsbeställare

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Åtgärdsbeställare

Arbetsuppgifter
I rollen som åtgärdsbeställare ansvarar du för att beställa och följa upp Trafikverkets investerings- och underhållsåtgärder, avseende våra statliga vägar och järnvägar. Mottagare av dina beställningar är Trafikverkets verksamhetsområden Underhåll, Investering och Stora Projekt.
Det innebär bland annat att du i rollen som åtgärdsbeställare:
  • Formulerar funktionella krav för prioriterade åtgärder och svara för att utförande enheter får tydliga och planerbara förutsättningar (tid, kostnad och innehåll) i form av åtgärdsbeskrivningar och beställningar för den verksamhet som ska genomföras
  • I samarbete med projektledare följa upp att genomförandet av åtgärder sker enligt beställning och överenskommelser enligt beslutad totalkostnad för åtgärden.
  • Uppföljningen av investeringsverksamheten under hela planprocessen och byggskedet. I detta ingår hantering av avvikelser och att vidta korrigerande åtgärder vid behov i samarbete med åtgärdsplanerarna och samhällsplanerarna.
  • Svarar för att intäkter från medfinansiärer tas in enligt gällande avtal, samt att överenskommelser och samfinansiering effektueras (exempelvis från åtgärdsvalsstudier).
  • Deltar i, och tar fram, underlag för beslut i planläggningsprocessen (t ex planläggningstyp och val av lokaliseringsalternativ).
  • Bidrar med underlag för byggstartsrapporteringen till regeringen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120 p) inom samhällsbyggnad, väg och vatten eller annan teknisk inriktning. Alternativt har du annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.

Du har flerårig relevant yrkeserfarenhet och goda kunskaper om transportsystemet.
Det är meriterande om du har relevant järnvägserfarenhet. Har du erfarenhet av planeringsprocesser från statlig- och/eller kommunal verksamhet inom infrastrukturområdet är detta meriterande. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av Trafikverkets planeringssystem.

För att nå framgång i rollen behöver du vara både självgående, strukturerad och resultatinriktad. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-12-05

Upplysningar

Sektionschef Jonas Halzius
010-123 62 75

ST Airi Larsson
010-123 6243

Saco Pernilla Wistrand
010-1236235

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103
Jobbfakta
Ort
Solna
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Yrkesområde
Teknik & Ingenjör
Kontakt

Ring Jonas Halzius, 010-123 62 75

Publicerad

4 dagar sedan

Sista ansökningsdag

5 dec

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.