Arbetsmiljöingenjör Motortillverkning (DM)

Om jobbet

DM tillverkar komponenter till Scanias motorer. DM:s gjutning och bearbetning är processer som ur ett arbetsmiljöperspektiv är utmanande och vi har stora projekt framför oss.

I vår strävan att lyfta arbetsmiljöarbetet och förstärka stödet till våra chefer söker vi en arbetsmiljöingenjör till Scanias Motortillverkning.

Som arbetsmiljöingenjör blir du en viktig kugge i vårt utvecklingsarbete.

Dina arbetsuppgifter

Som arbetsmiljöingenjör på DM blir du ansvarig för att samordna arbetsmiljö- och kemikaliefrågor. Det innebär att du blir en viktig spelare i arbetet med att stödja verksamheten i det dagliga arbetet, vid förändringar och då nya riktlinjer ska införas. Du blir också DM:s kontaktperson och representant vad gäller kontakter inom Scanias centrala och lokala arbetsmiljönätverk.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • Kontinuerligt följa upp och utveckla det systematiska arbetsmiljö- och kemikaliearbetet för gjuteri och bearbetning
  • Följa upp och analysera olyckor och tillbud
  • Övervaka att avdelningarna genomför beslutade aktiviteter inom området
  • Planera, genomföra och sammanställa gemensamma kartläggningar för DM
  • Stödja och utbilda verksamheten i frågeställningar kring arbetsmiljö och kemikalier
  • Stödja och leda våra kemikaliesamordnare, som finns utsedda på respektive produktionsavdelning, i förbättringsarbetet kring kemikaliehanteringen
  • Vara enhetens administratör för TIA-systemet och det lokala kemikalieregistret
  • Vara sammankallande för AMK samt medverka vid ronder på DM
  • Samla in underlag och ta fram statistik och beslutsunderlag till DM ledningsgrupp
  • Delta i det centrala arbetet med utveckling och skapande av nya riktlinjer och arbetssätt inom områdena arbetsmiljö och kemikalier samt leda implementeringen av dessa lokalt inom DM
Din profil

Du är utbildad arbetsmiljöingenjör med tidigare erfarenhet från verkstadsindustrin. Du har goda kunskaper både på svenska och engelska i tal ock skrift.

Du är utåtriktad, pedagogisk och har förmågan att väcka engagemang. För att lyckas i arbetet behöver du vara driven, nyfiken, strukturerad och tycka om att arbeta i ett tvärfunktionellt team.

Ytterligare information

Kontakta gärna Christina Caesar, 08-553 504 63 alt. 070-553 86 38.

Ansökan

Din ansökan skall innehålla personligt brev, CV samt betygskopior.

Om du har problem, kan du skicka din ansökan till kandidatbokning@scania.com

Ange Scanias Jobb Id och annonsrubrik i ämnesraden. Bifoga ditt CV, personligt brev samt relevanta kopior. Vi behöver också ditt fullständiga namn, personnummer, adress, e-post och mobilnummer för att göra din ansökan komplett.
Jobbfakta
Publicerad

3 dagar sedan

Sista ansökningsdag

8 jan

Om företaget

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 42 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2014 uppgick faktureringen till 92,1 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6 miljarder kronor.