Kommunikationsansvarig

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vill du jobba med kommunikation som gör skillnad? Det vi på Trafikverket gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Vi är samhällsutvecklare som ska utveckla och förvalta smart infrastruktur. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt. Hos oss på Kommunikation ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer hela kommunikationsprocessen, från operativa till strategiska frågor.

Den 1 oktober 2016 lanserade Trafikverket en ny kommunikationsorganisation som är samlad i en central funktion. Den är organiserad utifrån våra målgrupper och vårt uppdrag är att bygga förtroende för Trafikverket genom att:

. skapa intresse och förståelse för Trafikverket genom att hålla samman den externa kommunikationen

. bidra till att nå verksamhetsmålen och sätta rätt förväntningar

. bygga stolthet hos medarbetarna för Trafikverket som samhällsutvecklare.

Lanseringen av vår nya organisation gör att vi just nu söker många nya talanger.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och fortsätta bygga vår nya kommunikationsorganisation och öka förtroendet för oss på Trafikverket? Just nu söker vi en kommunikationsansvarig till avdelningen Internkommunikation. Avdelningen består av kommunikationsstrateger, kommunikationsansvariga och kommunikatörer, som ansvarar för både den strategiska och operativa internkommunikationen i hela Trafikverket.

I rollen ingår att:
  • ge råd och coacha våra chefer inom ramen för deras kommunikativa ledarskap.
  • säkra att kommunikationsinsatserna ligger i linje med Trafikverkets värderingar och uppdrag.
I rollen kommer du att ha ett särskilt ansvar för våra centrala funktioner HR, Inköp och logistik, Ekonomi och styrning, Juridik och planprövning samt Strategisk utveckling.

Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning om minst 180 hp/120 poäng inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete.

Det är meriterande om du har erfarenhet av rådgivning till chefer och ledare samt kommunikationsarbete på strategisk nivå.

Som person är du pålitlig, engagerad och modig. Du är driven, har ett helhets- och omvärlds perspektiv, är duktig på att prioritera och samordna kommunikationsinsatser. Vidare är du är en god pedagog som skapar och bibehåller goda relationer.

Tjänsten kräver att du har goda kunskaper inom Officepaketet och att du är en duktig skribent med god språkbehandling på svenska.

Resor ingår i arbetet.

Tjänsten är ett vikariat som kommer att pågå till 2017-04-15, där vi önskar start så snart som möjligt. Rollen kommer att vara placerad i Göteborg, Eskilstuna, Luleå, Gävle, Solna eller Kristianstad. Vänligen ange vilken ort du är intresserad av i din ansökan.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-27

Upplysningar

Avdelningschef Johanna Franzén
010-123 78 14

Saco Lennart Staberg
010-123 6506

ST Pierre Karlsson
010-123 6444

SEKO Tony Ridderstedt
010-125 7441
Jobbfakta
Kontakt

Ring Johanna Franzén, 010-123 78 14

Publicerad

3 dagar sedan

Sista ansökningsdag

27 okt

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.