Trafikingenjör

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Trafikingenjör

Arbetsuppgifter
I rollen som trafikingenjör innebär i stort att du arbetar för att försöka göra trafikmiljön längs med regionens vägar säkrare och mer informativ. Som trafikingenjör bidrar du till en god trafikmiljö i samband med bland annat planering, byggnation och underhåll av genom att bära regionens spetskunskap inom väg- och trafiklagstiftningsområdet. Du handlägger och beslutar i ärenden kopplade till Väg- och Trafiklagstiftning och Vägmärkesförordningen. Du verkar som specialiststöd i investeringsprojekt.

I arbetsuppgifterna ingår också att inom sitt ansvarsområde lämna yttranden, svara på frågor, ge information och ta emot synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, företag, allmänhet m fl.

Som trafikingenjör håller du på med många saker samtidigt. Den ena dagen kan du sitta och skriva beslut där en bedömning utifrån Väg- och Trafiklagstiftningen görs eller skriva remissvar till någon annan myndighet. En annan dag kan gå åt till att finna åtgärder för att möta behov eller lösa problem som allmänheten eller driftsidan har påpekat. Tiden kan också gå åt till att arbeta med ett ärende genom att prata med kund, begära in prisuppgifter eller vara på platsbesök. Mycket är på gång inom trafikmiljöområdet i Trafikverket så ibland blir man även involverad i utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Du ska ha universitets eller högskoleexamen t ex inom Trafikteknik, Väg och Vatten, trafik- eller samhällsplanering, alternativt har du annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Erfarenhet av arbete inom trafikteknik och myndighetsutövning är meriterande. Vidare är kompetens inom entreprenadjuridik och inom förfrågningsunderlag för upphandling av konsulter, utförande- och totalentreprenader meriterande. Likväl om du har erfarenhet från vägarbete i form av exempelvis projektering, byggskede.

Körkort för personbil är ett krav då resor förekommer i tjänsten.

Som person är du skicklig på att påverka, förklara samt hantera intressekonflikter. Tjänsten kräver god analytisk och kreativ förmåga för att hantera och utvärdera olika alternativ till åtgärder. Du har förmåga att tillämpa metodstöd och regelverk för att hitta lösningar. Du uttrycker dig väl i svenska både i tal och skrift.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-28

Upplysningar

Stf chef Marie Wahlstedt
010-123 6010

Enhetschef Jimmy Janske
010-123 3114

ST Airi Larsson
010-123 6243

Saco Bengt Palm
010-123 7822

SEKO Raili Salminen
010-123 9253
Jobbfakta
Ort
Skövde
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Teknik & Ingenjör
Offentlig Förvaltning
Underkategori
Ingenjör
Kontakt

Ring Marie Wahlstedt, 010-123 6010

Publicerad

5 dagar sedan

Sista ansökningsdag

28 okt

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.