Stabsassistent till 3.Hemvärnsledningspluton, Militärregion Väst (MR V)

Om jobbet

Vill du vara delaktig i Försvarsmaktens stöd till civila samhället vid olika typer av kriser? Är du intresserad av stabsarbete, planering och ledning av förband på operativ nivå? I så fall har vi på 3.Hemvärnsledningspluton en plats för dig. Tillsammans med MR V stab skapar vi förutsättningar för samhället i fred, kris och krig.

Arbetsuppgifter
Som stabsassistent ansvarar du för att bistå stabsmedlemmarna med stabsarbetet på MR V. Bland annat med; dokumentation av in- och utgående ärenden, hantera handlingar, föra lägestablåer, lägeskartor och händelselogg, svara i telefon, hantera e-post, ta fram underlag till stabsorienteringar och ordergivningar, sammanställa rapporter, ta emot och sända krypterade meddelanden.

Kvalifikationer
  • Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning (GMU) med godkända betyg alternativt godkänd grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F).
  • Godkänd introduktionsutbildning och säkerhetsprövning (genomförs före tecknande av avtal efter att rekryteringsprocessen påbörjats).
Meriterande
  • Tidigare anställning/tjänstgöring som stabsassistent i Försvarsmakten eller Hemvärnet.
  • Erfarenhet av stabsarbete och administrativ tjänst.
  • Goda datakunskaper i windowsmiljö (särskilt Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Outlook).
  • Boende ort inom Örebro-, Värmlands- Hallands- eller Västra Götalands län.
  • B-körkort.
Personliga egenskaper
Du ska ha god organisationsförmåga. Du kan stundtals klara av långa arbetspass utan att din koncentrationsförmåga sänks. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Du är en självklar teamspelare som är van att samarbeta med andra och har en utvecklad kommunikativ förmåga. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du är engagerad och har viljan att vara delaktig i plutonens verksamhet och utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar kring befattningen lämnas av
Tomas Andersson, chefsgruppen 3.Hemvärnsledningspluton, 0734-162979
Ingvar Sennfors, chefsgruppen 3.Hemvärnsledningspluton, 0708-276716

Övrigt
Befattningen är en tillsvidare placering i någon av de två stabsgrupperna vid 3.Hemvärnsledningspluton. Tjänsten innebär inte en fast anställning inom Försvarsmakten. Tjänstgöringen regleras genom att du tecknar ett tjänstgöringsavtal med Hemvärnet. Tjänstgöringsavtalet innebär att du skriver kontrakt att delta på övningar vid plutonen nio avtalsdygn per år. Tjänsten innebär krigsplacering vid plutonen vilket innebär att du vid höjd beredskap eller krig är skyldig att tjänstgöra vid plutonen.
Huvudsaklig tjänstgöringsort är Skövde. Påbörjande av rekryteringsprocessen snarast, första avtalsdygnen genomförs under våren 2017.

Välkommen med din ansökan senast 2017-01-20. Din ansökan ska innehålla CV, ett ansökningsbrev samt betyg/vitsord/referenser från tjänstgöring i Försvarsmakten. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

3.HV-ledningspluton
3. Hemvärnsledningsplutonen har till uppgift att stödja MR V staben vid höjd beredskap eller krig med expeditionstjänst, transporter och samband. Plutonen ska bestå av totalt 44 personer med en chefsgrupp, två stabsgrupper, en sambandsgrupp och en transport- och ordonnanstropp. Plutonen är utrustad med ett antal fordon, bl.a. Toyota Landcruiser, bandvagnar och motorcyklar. Vi arbetar också med en mängd olika sambands- och IT-system. Förutom de nio avtalsdygnen per år, då plutonen övar med MR V stab, genomförs annan verksamhet såsom soldat- och befattningsutbildningar, skjutövningar, extra resursstöd till MR V stab vid andra övningar m.m. Denna typ av verksamhet sker på frivillig basis, oftast i anslutning till helger och naturligtvis med ekonomisk ersättning. Det krävs ett engagemang att, i så stor mån som möjligt, vilja delta i denna verksamhet för att bidra till personlig kompetensutveckling samt plutonens utveckling.

MR staberna
Regeringens proposition med efterföljande riksdagsbeslut år 2011 innebar en ökad ambition för nationell territoriell verksamhet. Inrättandet av fyra regionala staber (Militärregion Nord, Mitt, Syd och Väst) i insatsorganisationen ska bland annat underlätta utformningen av en rationell samverkansstruktur mellan Försvarsmakten och civila aktörer inom krisberedskapsområdet, bl.a. som en grund för att återta samhällets totalförsvarsförmåga.Huvudsyftet med den regionala ledningen är att öka Försvarsmaktens förmåga att leda territoriell verksamhet, inklusive underställda förband och samverkan med övriga samhället, för att skapa förutsättningar för regional försvarsplanering samt bidra till samhällets krisberedskap. Införandet av Militärregioner ökar Försvarsmakten förmåga till insatsledning vid svåra kriser och militära angrepp.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Jobbfakta
Publicerad

48 dagar sedan

Sista ansökningsdag

9 jan

Om företaget


Hitta hit

Visa var