32 Underättelsebataljon rekryterar Bekämpningschef

Försvarsmakten · Övrigt · 31 dec

Om jobbet

Kravprofil:

Befattningens krav utbildning/kompetens:

Lägst OR 8, dock helst OF2.

Krav enligt kompaniartillerichef och eldledningsgruppchef.

Meriterande vid uppfyllande krav enligt TACP-gruppen/FAC

Kunskap gällande materielsystem

Kunskap och kompetens enligt nedan kurser:

Det viktiga är att individen innehar kompentensen, inte att måste ha genomfört kursen. Dock skall kursen ses som en väg till målet. Tilläggs/kompletteringskrav enligt FM Kurskatalog.

Skall ha måluppfyllnad inom:

GK BEKLEDNING LÄGRE TAKTISK NIVÅ (Kurskod A065, 5 v ArtSS)

AIRSPACE CONTROL KRV GK (Kurskod A396, 1V LvSS)

FK ARMY AIRSPACE MANAGEMENT (Kurskod NY 2v, LvSS)

BATALJONSSTABSMEDLEMS-KURS (Kurskod 602, 7v MSS

Skall:

Översiktikurs EW

Ic cas

Goda kunskaper inom gällande sambandssystem

Bör:
  • VERKANSPROCESSKURS (Kurskod NY 4V FM UndsäkC)
  • NORDEFCO NATO PFPJSOC (Kurskod A323, 3v Swedint)
  • Säkchef grk/art.
  • Övningsledare
  • Skjutledare
  • Bitr säkch grk
. Kartkurs GIS motsv.

Befattningens krav yrkeserfarenhet:

Bör ha tjänstgjort som bekämpningsofficer

Skall ha tjänstgjort inom eldledningsfunktionen

Bör även tjänstgjort skjutande chef

Befattningens krav särskild ledarförmåga:

Sedvanliga krav som ställs på yrkesofficer i IO

Övrigt meriterande:

Ha ett naturligt och förtroendeskapande sätt mot underlydande och chefer samt vara väl förtrogen med förhållningssättet direkt & indirekt bekämpning och den egna professionen.

Bataljonsartillerichef

Artbef

VZ35

Ansvarar för/leder indirekt bekämpning (inkl CAS) vid bat

Skall kunna delta i bat. Planeringsarbete

Ansvarar tillsammans med luftstridsbefälet för samordning av luftrum (CAS)

Skall kunna tjg som artbef i FLP och i StriC

Skall kunna tjg som VB motsv

Tjänstegrensanssvar IE

Sista ansökningsdag 2016-12-31

Kontaktperson: C S3, Mj Nyström

chris.nystrom@mil.se

0505-451000

076-6492312

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Vi erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en bra balans mellan arbete och privat. Öppenhet, resultat och ansvar är våra ledord.

Försvarsmakten vill ta tillvara de kvaliteter som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Läs mer på www.forsvarsmakten.se

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Jobbfakta
Ort
Karlsborg
Anställning
Heltid
Yrkesområde
Övrigt
Publicerad

45 dagar sedan

Sista ansökningsdag

31 dec

Om företaget


Hitta hit

Karlsborg Visa på karta

Visa var