32 Underättelsebataljon rekryterar Bekämpningschef

Om jobbet

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som bekämpningschef (BekC) på bataljonsstaben, 32. Underrättelsebataljon, så ansvarar Du för att leda och utveckla bataljonens bekämpningsförmåga med indirekt eld. Detta innefattar bekämpning med både artilleri och flyg då underrättelsebataljonen är en arméoperativ resurs som skall kunna verka över hela landet inom hela konfliktskalan. Tillsammans med luftstridsbefälet ansvarar du för samordning av luftrummet över bataljonen.

Till vardags så tjänstgör Du på stridsledningssektionen (S3) som, på mandat av bataljonschefen, leder bataljonen. Du skall inom sektionen kunna stötta som handläggare av ärenden, medverka vid bataljonsstabens planeringsarbeten samt kunna tjänstgöra vid tillfälligt sammansatta staber med tjänstegrensansvar indirekt eld och som VB.

Generella krav för anställning
 • Yrkesofficer lägst OR7 / OF1
 • Tjänstgjort inom tjänstegrenen indirekt eld
 • Goda kunskaper i engelska, tal och skrift
 • Körkort nivå B
Meriterande kvalifikationer
 • Tjänstgjort vid eldledningsgrupp TACP
 • Tjänstgjort som bekämpningsofficer
 • Utbildad säkerhetschef grk/art
 • Genomfört en eller flera kurser enligt nedan
 • GK BEKLEDNING LÄGRE TAKTISK NIVÅ (Kurskod A065, 5 v ArtSS)
 • AIRSPACE CONTROL KRV GK (Kurskod A396, 1V LvSS)
 • FK ARMY AIRSPACE MANAGEMENT (Kurskod NY 2v, LvSS)
 • BATALJONSSTABSMEDLEMS-KURS (Kurskod 602, 7v MSS
 • VERKANSPROCESSKURS (Kurskod NY 4V FM UndsäkC)
 • NORDEFCO NATO PFPJSOC (Kurskod A323, 3v Swedint)
Personliga egenskaper

Då mycket av Din vardagliga gärning kommer att handla om att samordna bataljonens eldledningsgrupper samt självständigt identifiera, starta upp och fullfölja projekt inom indirekt eld i syfte att öka bataljonens bekämpningsförmåga så måste Du inneha en hög samarbetsförmåga kombinerat med egen stor integritet.

Som handläggare och stridsledare på sektionen krävs det av Dig att du har en god analytisk förmåga såväl som förmåga att planera på kort och lång sikt.

Underrättelsebataljonen är ett förband som präglas av en god fysisk status vilket Du självklart förväntas att upprätthålla.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

C S3, Mj Nyström

chris.nystrom@mil.se

0505-451000

076-6492312

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Jobbfakta
Publicerad

15 dagar sedan

Sista ansökningsdag

8 apr

Om företaget


Hitta hit

Karlsborg Visa på karta

Visa var