Utvecklingsledare till systemförvaltningen på vård- och omsorgskontoret

Om jobbet

VÅR VERKSAMHET

Systemförvaltningen inom vård- och omsorgskontoret är en central enhet som arbetar med IT-relaterade frågor samt e-hälsa och välfärdsteknologi. Enheten arbetar på uppdrag av förvaltningsledningsgruppen inom Vård- och omsorgskontoret.

Inom enheten finns en chef, sju objektspecialister, en sakkunnig och en projektledare för införandet av tid- och insatsregistrering, samt schema och bemanning.

Arbetsbeskrivning

Vård- och omsorgskontoret är en stor verksamhet, och det är en verksamhet i ständig förändring, vilket gör att det finns behov av utveckling och att starta projekt i olika delar i organisationen. Därför erbjuder vi en tillsvidareanställning.

Som första uppdrag kommer du att ansvara för införandet av Socialstyrelsens nationella termer och begrepp, ICF, enligt projektspecifikation som antagits. Arbetet innebär i hög grad att samarbeta med övrig systemförvaltningen, myndighetsutövning, utförare samt socialt ansvariga samordnare. Du kommer att vara underställd chefen för systemförvaltningen på vård- och omsorgskontoret.

Projektet för införandet av ICF förväntas pågå under hela år 2017. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar så att alla verksamheter inom vård- och omsorgskontoret kan använda Socialstyrelsens nationella begrepp och termer i det dagliga arbetet. Projektet ska möjliggöra att organisationen använder nationella termer och begrepp i sin dokumentation som en röd tråd från det att ansöka görs tills det att verkställighet och uppföljning av insatser sker.

Syftet är också att få en likvärdig språkanvändning inom alla vård- och omsorgskontorets verksamheter oavsett om dokumentationen sker enligt Socialtjänsten(SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Din profil

Vi söker dig som har högskoleutbildning med relevant inriktning. Du bör ha bred erfarenhet av utredningar och strategiskt arbete. Har du erfarenhet av projektledning sedan tidigare är det meriterande.

Du får gärna ha erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet och vara insatt i gällande lagområden för kommunal vård och omsorg samt ha kunskap om ICF. Det är med stor fördel om du känner till det verksamhetssystem som Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun använder sig av, Treserva.

Arbetet kräver goda ledaregenskaper, där du skapar engagemang och delaktighet. Du arbetar processinriktat och drivs av utveckling och har förmågan att se helheten. Du är självgående och ditt arbetssätt är strukturerat. Du kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du har ett gott omdöme och en god förmåga att samarbeta. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Kommunen strävar efter att hålla dokumentation och information på ett lättläst och lättförståeligt sätt.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Lina Fahlén, chef systemförvaltningen, tel. 011-15 10 37 eller 073-020 1400.

Din ansökan vill vi ha senast 18 december.
Jobbfakta
Publicerad

10 dagar sedan

Sista ansökningsdag

18 dec

Om företaget