Specialpedagog/Speciallärare till Navestadsskolan

Om jobbet

Vår verksamhet

Navestadsskolan i Norrköping ligger mitt i världen. På skolan studerar cirka 600 elever från många olika länder. Navestadsskolan har en lång tradition av undervisning i en mångkulturell miljö och av att förbereda eleverna för ett vuxenliv i en global värld. Navestadsskolan arbetar i årskursvisa arbetslag. På skolan finns ett Resursteam samt ett Trygghetsteam som arbetar i nära dialog med arbetslagen för att skapa förutsättningar för samtliga elever att utvecklas socialt såväl som kunskapsmässigt.

På Navestadsskolan finns Norrköpings Hörselspår tillsammans med Silverdansens förskola och skola. Det är en verksamhet där Norrköpings kommun och Landstinget i Östergötland samverkar. På skolorna finns klasser med både hörande elever och elever med hörselnedsättning eller hörselimplantat (CI).

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är behörig specialpedagog/speciallärare och vill arbeta i vårt Resursteam som specialpedagog.

Resursteamet består av pedagoger som arbetar med elever i behov av särskilt stöd samt arbetar i nära relation med undervisande lärare och arbetslag. Resursteamet fördelar sig i årskurs 4-6 och årskurs 7-9 för att skapa kontinuitet i det elevnära arbetet. Samarbetet i teamet är dock stort då kompetensområden är fördelade mellan resurspedagogerna. Resursteamet är delaktiga i arbetslagen på skolan för att skapa dialog och möjlighet till nära samarbete med klassföreståndare och ämneslärare.

Det dagliga arbetet i resursteamet är mycket flexibelt då undervisning kan ske med enskild elev, i mindre grupp eller som stöd i ordinarie undervisning av ämneslärare. Resursteamets pedagoger ska också finnas till hands för att handleda och gemensamt med övriga lärare arbeta kring anpassningar i undervisningen, åtgärdsprogram samt samtal med vårdnadshavare och övriga aktörer.

Din profil

Vi söker dig som vill arbeta med elever i behov av särskilt stöd och som har förmåga att skapa goda förutsättningar för alla elever att utvecklas i sitt lärande och i sin sociala förmåga.

Vi vill att du har en god förmåga att samarbeta med andra och har en förmåga till flexibilitet i det dagliga arbetet. Du behöver ha en god pedagogisk kompetens för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling för varje enskild elev. Din emaptiska förmåga skapar möjlighet för dig att sätta dig in i andra människors perspektiv och utforma ditt arbete utifrån elevens behov. Vi ser att du är initiativrik i ditt arbete med erfarenhet att fatta beslut utifrån rådande situation. Du har förmåga att se helheter som gynnar elev, grupp samt organisation.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad på 100%. Tillträde så snart som möjligt.

Vid frågor ta kontakt med rektor Lisa Bergendahl på 011-15 54 86 eller Johanna Fornasaro på 011-15 32 76

Din ansökan vill vi ha senast den 31 december.
Jobbfakta
Publicerad

7 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 dec

Om företaget