Speciallärare/specialpedagog till Råsslaskolan

Om jobbet

Vår verksamhet

Råsslaskolan är en 4-9 skola som ligger naturskönt i Kolmården en bit utanför Norrköping med goda tåg- och bussförbindelser. Skolan har höga resultat gällande måluppfyllelse.

Skolan är organiserad i årskursarbetslag. Inom arbetslaget samverkar lärare och pedagoger kring elevernas måluppfyllelse utifrån sina specifika ämnesbehörigheter och övriga kompetenser.

På skolan finns specialpedagoger som samverkar med arbetslagen för att tillsammans kartlägga styrkor och behov av utveckling hos individ och grupp. Ur ett lärandeperspektiv är balansen mellan stöd och utmaning viktigt för oss, liksom trygghet och studiero.

Skolan är indelad i två skolenheter, Råsslaskolan år 4-6 samt Råsslaskolan år 7-9 med en mycket tät samverkan vad gäller prioriterade mål, utbildningsinsatser, stödstrukturer, pedagogiska forum, ämnesträffar och utbyte mellan arbetslag.

Samverkan i Kolmårdsspåret förskola - skola är också en viktig ingrediens i elevernas lärande.

Vi arbetar hårt och målmedvetet mot att skapa en skola som ger våra barn/ungdomar de bästa förutsättningarna för att kunna göra egna välgrundade val i sitt fortsatta liv.

Samverkan i Kolmårdsspåret förskola - skola är också en viktigt ingrediens i elevernas lärande, där nätverk finns mellan skolornas elevhälsoteam och speciallärarteam i syfte att byta erfarenheter och utveckla kompetens.

Besök oss gärna på vår hemsida http://www.rasslaskolan.se/

Arbetsbeskrivning

I det fortsatta arbetet med att ge alla våra elever det stöd och den anpassning de behöver i sin utveckling söker vi nu ytterligare en medarbetare med behörighet inom specialpedagogik.

Du kommer i huvudsak att vara verksam i skolår 4-6 där det innebär ett samarbete med undervisande lärare och mentorer för att hitta nyckeln till alla elevers lärande. Du kommer att i tät samverkan med våra andra specialpedagoger, socialpedagog och elevhälsoteam arbeta och utveckla stödet för våra elever i sin kunskapsutveckling. Du kommer att ingå i skolans ämneslag för specfrågor samt i ovan nämnda nätverk.

En viktig del av tjänsten innebär en tät samverkan med föräldrar och externa instanser såsom centrala elevhälsan och landstinget samt att arbeta med kartläggningar, dokumentation, anpassningar och kompensatoriska hjälpmedel.

Din profil

Vi söker dig med dokumenterad specialpedagogisk kompetens. I grunden ser vi att du är behörig lärare i de yngre skolåren (1-7).

Vana av dokumentation i det elevstödjande arbetet såsom åtgärdsprogram och kartläggningar är en nödvändighet.

Erfarenhet av arbete med läs- och skrivinlärning samt användande av kompensatoriska hjälpmedel ser vi som en stor merit.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Sophie Battel, rektor Råsslaskolan år 4-6, 011-15 36 31.

Din ansökan vill vi ha senast 25 november.
Jobbfakta
Publicerad

3 dagar sedan

Sista ansökningsdag

6 dec

Om företaget