Skolkurator till Mosstorpskolan och Parkskolan

Om jobbet

VÅR VERKSAMHET

Mosstorpskolan ligger centralt i Skärblacka, granne med naturen. På skolan går idag cirka 390 elever i grundskolan åk.4-9. I Skärblacka med skogen runt hörnet mitt i ett bostadsområde ligger Parkskolan. På skolan finns cirka 230 elever i skola och fritidshem från F-klass till och med åk.3.

Vår gemensamma vision i Skärblackaspåret är ”Alla barns och elevers framgång”och vi arbetar tillsammans för att skapa en bra verksamhet med hög måluppfyllelse samt en god och trygg lärandemiljö.

Arbetsbeskrivning

Skolkurator tillför skolan psykosocial kompetens på individ- grupp- och organisationsnivå för att främja elevers hälsa, lärande, utveckling. Skolkuratorn är sakkunnig i socialt arbete och sociallagstiftning och ingår i skolans samlade elevhälsa. I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande främjande och förebyggande arbetet. Skolkuratorns arbete ska främja elevers måluppfyllelse genom samarbete och samverkan inom och utom organisationen.

Arbetet som kurator i skolan innefattar att kartlägga, analysera och arbeta med sociala processer och insatser. Ditt uppdrag är att ur ett psykosocialt perspektiv delta i arbetet med att skapa en god lärandemiljö för eleverna tillsammans med de andra professionerna inom elevhälsan och skolans personal. Du arbetar direkt riktat till enskilda elever som behöver särskilt stöd, samt indirekt via skolpersonal för att stödja enskild elev eller grupper av elever. Du samverkar aktivt med olika instanser i samhällets stödsystem för elevers bästa. Som skolkurator deltar du aktivt i arbetet med skolans struktur och organisation, bland annat när det gäller värdegrund och likabehandling.

Du får regelbunden extern handledning i grupp med andra skolkuratorer, samt ingår i en professionsgrupp med andra skolkuratorer i kommunen.

Din profil

Vi söker dig som har socionomexamen från universitet/högskola. Du är väl insatt i den lagstiftning som reglerar skolans verksamhet som rör sekretess och kommunal förvaltning, samt social- och familjerättslagstiftning. Vi vill att Du har erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar, gärna inom skolans område.

Vi önskar att du har erfarenhet av arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå och att du använder ett brett register av arbetsmetoder i det skolsociala arbetet. Du har personlig mognad, är självgående, strukturerad, empatisk och stabil, samarbetar väl med andra samt har goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom socialt arbete, psykoterapi eller konsultation/handledning.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträdesdatum 1 februari eller enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Johan Olofsson, rektor på Mosstorpsskolan, 011-15 28 73 eller Marie Gårlin, rektor Parkskolan 011-15 53 50

Din ansökan vill vi ha senast 16 december.
Jobbfakta
Publicerad

12 dagar sedan

Sista ansökningsdag

16 dec

Om företaget