Sjuksköterska till HS-organisation 3

Om jobbet

Vår verksamhet

Hälso- och sjukvårdsorganisation 3 är ett områdesbaserat team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, samt sjukgymnaster. Ansvarsområdet omfattar sju stycken särskilda boenden med permanenta platser och korttidsplatser.

Dessa är Hallbergagatan 4, Sandbyhovsgatan 17, Sandbyhovsgatan 19:1, Sandbyhovsgatan 19:2 ,Värmlandsgatan 16 samt Sandbyhovsgatan 21 med enbart korttidsplatser och Sandbyhovsgatan 25 som är blandat permanentboende/korttidsboenden.

Från och med januari 2017 tar området över Lennings sjukhem. Teamets uppgift är att tillsammans med ansvarig chef planera, leda, utföra och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården. Vi arbetar utifrån Norrköpings kommuns värdegrund att de äldre ska vara delaktiga i sin egen vård samt att tillgodose deras behov i möjligaste mån.

Tillsammans med andra medarbetare ansvarar du för att brukare får livskvalitet med en god och säker vård samt deltar i enhetens arbete med utveckling av kvalitet och patientsäkerhet. Vi arbetar mycket med utveckling av spetskompetenser vilket ger dig goda möjligheter till kompetensutveckling.

Vi söker nu en ny medarbetare till området och erbjuder ett spännande och utvecklande arbete inom kommunal verksamhet med bland annat bra arbetstider, möjlighet till individuell kompetensutveckling samt friskvårdspeng.

Arbetsbeskrivning

Som sjuksköterska kommer du att ha ett hälso- och sjukvårdsuppdrag, med ett primär- och sekundäransvar för brukare som bor på äldreboende. Rollen som primärsjuksköterska innebär att du har huvudansvaret för ett antal brukare och som sekundärsjuksköterska har du ett konsultansvar för ett större antal brukare, till exempel när dina kollegor är lediga eller på helger.

Du ingår i ett team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt omvårdnadspersonal. Arbetsuppgifterna för dig som sjuksköterska omfattar allt från provtagning, såromläggning, läkemedelshantering till delegeringar, läkarkontakt med rond, biståndshandläggare, anhörigkontakter och att ge vård i livets slutskede.

I arbetet ingår även att stötta, handleda och utbilda omvårdnadspersonal samt brukare och ibland även dennes anhöriga.

Som sjuksköterska arbetar du nära den enskilde och deltar aktivt i teamarbete, teamkonferenser med mera kring olika brukare. Dokumentation sker i Treserva.

Din profil

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse av att arbeta med äldre. Erfarenhet inom äldrevård, palliativ vård och/eller demens är meriterande. Arbetet ställer stora krav på att du har en empatisk förmåga, ett professionellt förhållningssätt samt ett gott omdöme, så att du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar i dina möten med brukare. Ledord är bemötande, lyhördhet och helhetssyn med brukaren i centrum.

Du ser styrkan i att arbeta i team, har lätt att samarbeta, delar med dig av dina kunskaper och kan utan problem jobba självständigt och fatta egna beslut när så krävs. I stressituationer är du lugn, kontrollerad och fokuserar på rätt saker. Eftersom arbetet till stor del är konsultativt är du tydlig och pedagogisk i din kommunikation, så att ditt budskap når fram.

Som person är du flexibel, har personlig mognad och en positiv inställning. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt vis och du är trygg i rollen som sjuksköterska.

Körkort är önskvärt men inte ett krav.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du hälso- och sjukvårdschef Lidija Vuletic på telefon 011-15 78 69 alternativt hälso- och sjukvårdschef Johan Jirlund 011-15 54 08

Intervjuer sker fortlöpande och vi vill ha din ansökan senast 30 december.
Jobbfakta
Publicerad

8 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 dec

Om företaget