Resurslärare i SV/SVA och ENG till Klingsborgsskolan

Om jobbet

Vår verksamhet

Klingsborgsskolan är en ny skola med årskurserna 7-9 på Holmstagatan 17 i Norrköping. Tidigare har eleverna gått på Söderporten men nu i augusti flyttar högstadiet till Klingsborgsskolan. Våra elever bor i Hagebyområdet men när skolan växer kommer vi att ta emot elever från fler områden i södra Norrköping. Klingsborgsskolan är en mångkulturell skola där stort fokus läggs på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Under läsåret 2016-2017 har vi cirka 230 elever och 45 medarbetare på skolan men redan till nästkommande läsår kommer vi att utöka för att så småningom ha byggt upp en skola med 6 paralleller, träningsskola och särskola.

Under de närmaste åren kommer vi att utveckla våra metoder för att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Vi som arbetar i skolan ska ge rätt återkoppling, i rätt tid och på rätt nivå till våra elever och på så sätt utveckla elevernas motivation och strategier för att nå så långt som möjligt.

Arbetsbeskrivning

Ditt uppdrag som resurslärare är att tillsammans med arbetslagen arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elever som behöver extra stöd. Du undervisar till viss del i helklass men mestadels i liten grupp och i vissa fall enskilt. Med skräddarsydda lösningar och anpassat material och en ständig utveckling av undervisningen, vill vi erbjuda bästa möjliga stöd för våra elever att nå sina mål.

Din profil

Du är legitimerad lärare med behörighet i SV/SVA och/eller ENG. Du är trygg, stabil och lågaffektiv i ditt bemötande. Du planerar, organiserar och strukturerar arbetet i samarbete med övriga lärare i arbetslaget. Du kan prioritera utifrån beslut och behov i verksamheten.

Du tycker om att arbeta med ungdomar som kommer från olika kulturer och du har kunskaper inom språkutvecklande arbetssätt.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en ferietjänst på heltid med tillträde efter överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Susanne Ekman, rektor Klingsborgsskolan, tfn 011-15 60 91.

Din ansökan vill vi ha senast 20 december.
Jobbfakta
Publicerad

4 dagar sedan

Sista ansökningsdag

20 dec

Om företaget