Rektor till vuxenutbildningen

Om jobbet

VÅR VERKSAMHET

Vi utökar vår ledningsgrupp med en rektor för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Ett område där Svenska som andraspråk idag är det största ämnet.

Den kommunala vuxenutbildningen i Norrköping består av studier på grundläggande samt gymnasial nivå, yrkesutbildning, särskild utbildning för vuxna samt svenska för invandrare.

Vi är också utbildningsanordnare för Logistikprogrammet på yrkeshögskolenivå. I verksamheten ingår även en enhet med studie- och yrkesvägledare samt arbetskonsulenter.

Hos oss studerar ca 5 000 elever per år. Vi har en god samverkan med Arbetsförmedlingen, kommuner och andra samverkanspartners. Vår vuxenutbildning bedrivs i både egen samt upphandlad verksamhet.

Arbetsbeskrivning

I tjänsten som rektor för vuxenutbildning på grundläggande nivå ingår personal-, budget- och verksamhetsansvar. Det finns ett behov av att du arbetar nära verksamheten och att du stöttar i individfokus genom exempelvis hänsyn till elevers skilda förutsättningar för studier.

Du ansvarar för att enhetens resultat analyseras och för att åtgärder för förbättringar planeras och genomförs. Du har det övergripande ansvaret för verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet.

I fokus just nu är att utveckla kombinationen av studier i Svenska som andraspråk med yrkesutbildning på gymnasial nivå. I detta kommer du ha ett tydligt uppdrag att driva och delta i utvecklingen.

Ditt arbete innebär en aktiv roll i vuxenutbildningens ledningsgrupp tillsammans med dina rektorskollegor samt enhetschef för arbetsmarknadsenhet och studie- och yrkesvägledning.

Ledningsgruppen leds av chef vuxenutbildning & arbetsmarknad vilken tillhör förvaltningsledningen. Utvecklingsarbete kommer att vara centralt och gruppen arbetar nära utredare och statistiker.

Din profil

Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning; statlig rektorsutbildning eller förutsättningar att bli antagen till rektorsprogrammet. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och har funnits/finns i en ledningsfunktion.

Du har en förståelse för den flexibilitet som krävs i verksamheten då studier på grundläggande nivå är en rättighet.

Du ser samarbete och samverkan som självklara delar i din yrkesutövning. Att du är en del av en större helhet återspeglas i ditt förhållningssätt till ditt uppdrag.

Du ser och har förståelse för vuxenutbildningens relation till arbetsmarknadens krav och andra aktörers behov.

Är det dig vi ovan beskrivit?

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Vi rekryterar löpande till denna tjänst. För frågor ta kontakt med chef vuxenutbildning & arbetsmarknad: Linda Strand, 011-15 34 02, linda.strand@norrkoping.se.

Din ansökan vill vi ha senast 7 december 2016.
Jobbfakta
Publicerad

13 dagar sedan

Sista ansökningsdag

7 dec

Om företaget