Nyexaminerade socionomer till socialkontoret

Om jobbet

Vår verksamhet

Är du nyexaminerad socionom och vill få en bra start i ditt yrkesliv? Här har du möjlighet till ett fast jobb med fördjupad introduktion under hela det första året.

Ditt första år som nyanställd socialsekreterare får du en fördjupad introduktion och två kollegor som mentorer. Du kommer även att få utbildning i metoder som Barns Behov i Centrum (BBIC) och Motiverande Intervju (MI). Under året ingår också utbildning inom andra relevanta områden, studiebesök samt reflektionspass tillsammans i gruppen av nyanställda som följs åt under detta viktiga år.

Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för att skapa en välgrundad yrkesidentitet inom området.

Vi är cirka 70 socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och ungdom. Inom myndighetsutövningen barn och unga finns även handläggare som arbetar på familjerättsenheten, familjehemsenheten samt socialjour och mottagning.

Viktigt för oss är att ha barns behov som utgångspunkt för vårt arbete, "Jag tycker att vuxna ska lyssna på vad barn och ungdomar säger. Inte bara göra som de själva tycker. Vi vill också vara med!", från Barnombudsmannens hemsida, uttrycker på ett bra sätt vår ambition.

Samverkan är också viktigt för oss. Att vara en effektiv och rättssäker verksamhet samt att utveckla uppföljningen av våra insatser är andra prioriterade områden.

Arbetsbeskrivning

Myndighetsutövning är ett spännande, omväxlande och krävande jobb. Det innebär att du ska samtala med och utreda de familjer som är aktuella.

Du ska också följa upp insatser utifrån socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. Arbetet innebär också samverkan med andra aktörer som till exempel skola och hälsovård.

Din profil

Du är nyexaminerad och har en fullständig socionomexamen vid anställningens början. Du har god samarbetsförmåga och god empatisk förmåga. Du har även ett gott omdöme och är trygg i dig själv. Du har också god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt samt är strukturerad.

Skriv ner dina personliga reflektioner (max en A4-sida) över vad de ovan beskrivna kompetenserna (samarbetsförmåga, empatisk förmåga, gott omdöme, trygg i dig själv, god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, strukturerad) innebär för dig i din framtida yrkesroll. Dessa reflektioner är viktiga i rekryteringen.

B-körkort är ett krav.

Mer information och ansökan

Tjänsterna är på heltid och tillsätts från den 1 februari 2017.

Vill du veta mer kontaktar du Helena Borin, enhetschef, på telefon 011-15 26 35 eller John Törnquist, enhetschef, på telefon 011-15 21 35.

Din ansökan vill vi ha senast 11 december.
Jobbfakta
Publicerad

19 dagar sedan

Sista ansökningsdag

11 dec

Om företaget