Medicinskt ansvarig sjuksköterska till vård- och omsorgskontoret

Om jobbet

Vår verksamhet

Vård- och omsorgskontoret är en förvaltning med cirka 3500 anställda. I kontorets förvaltningsledningsgrupp ingår vård- och omsorgsdirektör, verksamhetschefer, ekonomistrateg och chefer för systemförvaltning och PUFF-enhet.

Verksamheten är indelad i tre verksamhetsområden; ordinärt boende, särskilt boende och verksamhet för personer med funktionsnedsättningen. Verksamhetschefen för respektive område har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Det finns tre tjänster som medicinskt ansvarig sjuksköterska och en tjänst som medicinskt ansvarig för rehabilitering. Tjänsterna som medicinskt ansvariga är i dag underställa vård- och omsorgsdirektör men en översyn av organisationen pågår som innebär att det kan förändras.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att vara medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med ansvar enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 7 kapitlet 3 § patientsäkerhetsförordningen (PSF). Det innebär ett övergripande ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.

I tjänsten ingår även ansvar för att anmälan enligt lex Maria görs om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

I uppdraget ingår att utarbeta övergripande direktiv för vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård. I samverkan med verksamhetschefer ska du aktivt arbeta för att gällande direktiv, riktlinjer, regler, föreskrifter och bestämmelser blir kända och tillämpas i organisationen.

Som sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor kommer du att medverka i upphandlingar, projekt och utvecklingsarbeten samt delta i uppföljningar, utredningar och besvarande av remisser till vård- och omsorgsnämnden.

Omvärldsbevakning inom hälso- och sjukvårdsområdet ingår som en viktig del i kontorets framtagande av planeringsförutsättningar.

Du kommer i hög grad att samarbeta internt med övriga medicinskt ansvariga, socialt ansvariga samordnare, sakkunniga, ekonomifunktionen, myndighetsutövningen samt utförarverksamheten. Samverkan med andra vårdgivare, kommuner och myndigheter ingår också som en viktig del i tjänsten.

Din profil

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har flerårig erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet och är väl insatt i gällande lagområden för kommunal hälso- sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.

Du arbetar processinriktat och drivs av utveckling och har förmågan att se helheten. Du är självgående och ditt arbetssätt är strukturerat, kommunikativt och målstyrt.

Du har en god förmåga att samarbeta med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Kommunen strävar efter att hålla dokumentation och information på ett lättläst och lättförståeligt sätt vilket innebär att du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vård- och omsorgsdirektör Magnus Johansson, tfn 011-15 22 16.

Din ansökan vill vi ha senast den 8 december.
Jobbfakta
Publicerad

26 dagar sedan

Sista ansökningsdag

8 dec

Om företaget