Förskollärare till Lindö förskolor

Norrköpings kommun · Utbildning · Sista dagen!

Om jobbet

Vår verkamhet

Våra förskolor ligger i natursköna Lindö i utkanten av Norrköpings stad med närhet till hav och skog vid Bråvikens strand vilket vi använder oss mycket av i vår verksamhet. Lindöenheten består av sex förskolor med ett gemensamt ledningsteam bestående av två förskolechefer. Tillsammans i enheten arbetar vi för kvalitet, likvärdighet och hållbarhet. Lindö förskolors vision är att vara
  • en förskola att längta till
  • en lärande organisation där alla barn och vuxna får vara sitt bästa jag
  • en plats med positiv atmosfär som stödjer utveckling för alla
  • inkluderande så att var och en blir sedd-barn som vuxen.
Vi arbetar utifrån Norrköpings förskolors verksamhetsidé. Vi har påbörjat ett projektinriktat arbetssätt och använder pedagogisk dokumentation som motor. Vårt gemensamma tema i enheten är möten. Alla pedagoger ingår i ett nätverk där det kollegiala lärandet får stort utrymme.

Inom enheten har vi en utvecklingspedagog som tillsammans med chef och pedagoger utvecklar och driver det pedagogiska arbetet framåt. Vi har även en specialpedagog som finns tillhands för vårt arbete med barnen och vårdnadshavare. På varje förskola finns pedagogisk utvecklingsledare som motor i det dagliga arbetet.

Arbetsbeskrivning

Du är en viktig medspelare i teamet och arbetar aktivt för att skapa och upprätthålla goda relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor.

Du arbetar tillsammans med arbetslaget för att utveckla den pedagogiska verksamheten och utveckla den pedagogiska miljön.

Du är en medforskande pedagog som är nyfiken och arbetar projektinriktat och med pedagogisk dokumentation.

Din profil

Vi söker dig som har förskollärarexamen, nyexaminerad eller med erfarenhet av att arbeta i förskolan.

Du har lätt för att samarbeta med andra, du kan anpassa dig till ändrade omständigheter och kan se möjligheter i förändringar. Du är positiv, tar egna initiativ och vill utveckla verksamheten. Du vill arbeta i tema och projekt och du är lyhörd för barnens tankar.

Du är trygg i din pedagogroll och utifrån barngruppens behov kan du planera, utveckla och reflektera kring arbetet

Mer information och ansökan

Tjänsterna är tre tillsvidareanställningar på heltid efter överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsterna kontaktar du förskolechef Annette Rosén 011-15 30 11.

Din ansökan vill vi ha senast 9 december.
Jobbfakta
Publicerad

19 dagar sedan

Sista ansökningsdag

Idag

Om företaget