Förskollärare till Bergets förskola

Om jobbet

VÅR VERKSAMHET

Är du nyfiken och nytänkande? Välkommen till Norrköpings förskolor! I vårt arbete tar vi utgångspunkt i Norrköpings förskolors gemensamma verksamhetsidé.

Bergets förskola startade januari 2015 och är belägen i Norrköpings innerstad. Förskolan har en avdelning med 18 barn och 4 pedagoger. Vi har en stor gård med närhet till olika lekplatser, bibliotek, vårt vackra industrilandskap samt lekbäcken i Strömparken. Bergets förskola har gemensamma arbetsplatsträffar, kompetensutvecklingsdagar och olika arbetsgrupper ihop med De Geers förskola.

Bergets vision är "Genom trygghet, glädje och ett demokratiskt förhållningssätt vill vi skapa en mötesplats för det lustfyllda lärandet".

Ett positivt bemötande, mot såväl barn som vårdnadshavare, anser vi är avgörande för att skapa en god och öppen relation baserad på trygghet och tillit.

Vi har påbörjat ett projektinriktat arbetssätt med den pedagogiska dokumentationen som motor i arbetet, fortbildning i pedagogisk dokumentation erbjuds alla pedagoger.

I Norrköping har vi valt att satsa på fyra betalda kompetensutvecklingsdagar per år, med till exempel föreläsningar, utbildning i Språk och Lärande (SoL) och tillgång till både Matematikcentrum och Kreativt centrum. Vi tycker det kollegiala lärandet är viktigt och erbjuder såväl pedagogiska nätverk som andra möjligheter till utbyte med kollegor. I Norrköpings kommunala förskolor har vi pedagogiska måltider och arbetskläder till alla förskollärare. Självklart finns också centralt stöd från såväl elevhälsa som utbildningskontorets forsknings- och utvecklingsenhet (FoU).

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du bland annat för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen
  • får sina behov respekterade och tillgodosedda samt upplever sitt eget värde
  • får förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga
  • tycker att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker
  • får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll
  • får en god introduktion i förskolan tillsammans med sina föräldrar.
Din profil

Vi söker dig som är förskollärare med legitimation eller dig som snart är klar med din förskollärarutbidlning.

Du har förmågan att kunna se och möta barnet utifrån dess förutsättningar, skapa kreativa pedagogiska miljöer och tillsammans med övriga medarbetare ha viljan att utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån våra styrdokument.

Du är idérik och initiativtagande och ser möjligheter i förändringar. Ett positvit förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor är en självklarhet.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med start 13 februari eller enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du förskolechef Carin Andersson, 011-157879.

Din ansökan vill vi ha senast 20 december.
Jobbfakta
Publicerad

8 dagar sedan

Sista ansökningsdag

20 dec

Om företaget