Enhetschefer till ordinärt boende

Om jobbet

Vår verksamhet

Vård- och omsorgskontoret med över 3 000 anställda ansvarar för vård- och omsorgsverksamheten i Norrköpings kommun. Kontoret är organiserat i tre verksamhetsområden, ordinärt boende, särskilt boende samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning, som leds av verksamhetschefer med underställda områdeschefer. Varje verksamhetsområde har två-tre områdeschefer.

Vidare finns en planerings- och beredningsenhet, ekonomienhet, myndighetsutövning samt PUFF-enheten (praktik, utveckling, forskning och framtid) och en ekonomienhet.

Verksamheten i ordinärt boende är uppdelad i två spår som leds av varsin områdeschef. Ordinärt boende spår 1 och 2 består av hemtjänst dag och natt, träffpunkter och dagverksamheter för personer med demenssjukdom. I spår 1 finns Hemsjukvården som arbetar över hela kommunen samt Visningsmiljön som är ett nytt uppdrag där välfärdsteknologi för information och inspiration visas upp.

I ordinärt boende och i spår 2 finns ett larmteam som servar båda spåren i hanteringen av trygghetslarm i de centrala delarna av kommunen.

Arbetsbeskrivning

Organisatoriskt sett tillhör du antingen verksamhetsområde ordinärt boende spår 1 eller 2 och ingår i en chefsgrupp, som består av Hemsjukvårdens chefer samt chefer för hemtjänstenheterna som ingår i spåret. Ett nära samarbete med cheferna för hemtjänstenheterna mellan spåren finns för att skapa samsyn inom ordinärt boende.

Som enhetschef har du ekonomi och arbetsmiljöansvar. Du ansvarar för att leda, genomföra och följa upp verksamheten samt driva utveckling och förbättringsarbete utifrån politiska uppdrag och mål.

Du planerar, leder och verkställer ordinärt boendes uppdrag i samverkan med övriga medarbetare inom ordinärt boende.

Som enhetschef i Norrköpings kommun kommer du att erbjudas chefsintroduktion och framöver även delta i kommunens ledarutvecklingsprogram.

Din profil

Vi söker dig som har minst 3-årig högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant för uppdraget och gärna dokumenterad ledarskapserfarenhet från vård och omsorg.

Som person är du trygg, stabil, har god självinsikt och du har lätt för att samarbeta tillsammans med andra människor. Kvalitet är viktigt för dig och du arbetar mot mål samt fokuserar på resultat.

Du har förmåga att engagera, inspirera och göra dina medarbetare delaktiga.

Som enhetschef hos oss är du en förebild för andra och du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete. Du handlar i enighet med fattade beslut, ekonomiska förutsättningar, verksamhetsplaner, mål, policys och riktlinjer.

Mer information och ansökan

En tjänst är en tillsvidareanställning på heltid och en tjänst är ett vikariat på 8 månader. Tjänsterna tillsätts enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsterna kontaktar du områdeschef Elisabeth Heigl, 011-15 31 62, 072-709 7769 eller via mail elisabeth.heigl@norrkoping.se

Din ansökan vill vi ha senast 11 december.
Jobbfakta
Publicerad

16 dagar sedan

Sista ansökningsdag

Idag

Om företaget