Sektionschef, Trafikledning

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Sektionschef, Trafikledning

Arbetsuppgifter
Som sektionschef på trafikledningen i Hallsberg är din huvuduppgift att leda, samordna och utveckla sektionen i samråd med enhetschefen. Sektionen består av drygt 25 medarbetare.

Du ansvarar för att verksamheten uppnår de verksamhetsmål som ställs på sektionen och att Trafikverkets strategier och mål blir kända. Du har personal-, budget- och resultatansvar för sektionen och ingår i enhetens ledningsgrupp där du aktivt bidrar i utvecklingen av enhetens verksamhet.
Sektionens uppdrag är att leverera en säker trafikledning för järnvägen. Du är i förekommande fall beställningsmottagare/beställare/uppdragsledare inom sakområden och leder utvärderings- och utvecklingsarbetet på sektionen.
Du ansvarar för att medarbetarna deltar i vårt ständiga förbättringsarbete och för en god samverkan med olika intressenter.

Kvalifikationer
Du har en universitet- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.
Du har flerårig ledarerfarenhet där du haft personal-, budget och resultatansvar.
Har du relevant erfarenhet av förändringsarbete är detta meriterande.

Körkort för personbil är ett krav. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Som person är du självgående, kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och har en god problemlösningsförmåga och kan lätt ställa om till rådande omständigheter.

Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen verksamhet i relation till övrig verksamhet inom verksamhetsområdet och Trafikverket. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt. Du har ett ledarskap som engagerar och skapar förståelse för att verka i en miljö där en ny kultur och fungerande verksamhetsförutsättningar utarbetas över tid.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass.
Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Intervjuer är planerat att genomföras preliminärt den 20 december.
Urvalstester kan komma att bli aktuellt i rekryteringsprocessen.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-12-11

Upplysningar

Enhetschef Camilla Widing
010-123 2486

Saco Maria Tärnbrant
073-8381614

ST Bengt-Olov Halldin
010-124 1677

SEKO Roger Hedström
070-2698719
Jobbfakta
Kontakt

Ring Camilla Widing, 010-123 2486

Publicerad

6 dagar sedan

Sista ansökningsdag

Idag

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.