Avdelningschef till Mellersta regionen

Om jobbet

Specialpedagogiska skolmyndighetens kärnvärden är respekt för individen, delaktighet och tillgänglighet. Vi söker dig, framtidens ledare, som delar dessa kärnvärden. Som Avdelningschef till Mellersta regionen erbjuds du ett spännande uppdrag, där du tillsammans med engagerade och kvalificerade medarbetare kan bidra till att göra skillnad för många.

Arbetsuppgifter

Mellersta regionen består av sex enheter som innefattar specialskolor, specialpedagogiskt stöd, administration och service samt enheten för verksamhetsutveckling. Inom avdelningen arbetar cirka 260 medarbetare, varav sex enhetschefer och fyra biträdande enhetschefer, vilka ingår i din ledningsgrupp.

Mellersta regionen består av:
 • Ekeskolan och Åsbackaskolan i Örebro, med nationellt upptagningsområde
 • Birgittaskolan i Örebro, med regionalt upptagningsområde
 • Specialpedagogiskt stöd med kontor i Linköping, Västerås samt i Örebro.
 • Administration och service som finns på regionkontoret och vårt lokalkontor i Örebro, samt på skolorna.
 • Enheten för verksamhetsutveckling som finns på regionkontoret i Örebro.
Du blir bland annat ansvarig chef för tre av åtta specialskolor inom myndigheten. Tillsammans blir regionen en del av en helhet, som skapar mervärde för uppdragsgivare i regionen och en god verksamhet för skolorna inom myndigheten.

Du har ett övergripande ansvar för att leda och utveckla regionen. Arbetet innebär i stor utsträckning att, i samverkan, driva förändringsprocesser. Du ansvarar för regionens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du kan få uppdrag att samordna myndighetsgemensamma arbeten som fastställs av generaldirektören och du samverkar med myndighetens övriga avdelningar. Du ansvarar även för kontakt med andra myndigheter och intresseorganisationer.

Arbetet består i hög grad av att leda och stödja processer och medarbetare samt ansvara för kvalitet och utveckling. Arbetet innebär även att aktivt samverka med arbetstagarorganisationerna inom myndigheten.

Till ditt stöd har du sex enhetschefer, du har även en administrativ enhet i regionen samt tillgång till stabens stödfunktioner.

Du ingår i myndighetens ledningsgrupp. I ditt uppdrag där ingår att i första hand belysa frågor som berör Mellersta regionen men också att bidra till myndighetens hela verksamhet.

Förutom arbetet i linjeorganisationen arbetar myndigheten i en processorienterad organisation. Det innebär att vi har en organisation med fyra kärnprocessområden för specialskola, specialpedagogiskt stöd, läromedel och statsbidrag samt två stödprocessområden, ledningsstöd och verksamhetsutveckling.

Eftersom myndigheten och regionen är geografiskt spridd ingår en del resor i arbetet. Placeringsort Örebro.

Utbildning/erfarenhet

Du ska ha
 • en akademisk examen med pedagogisk, beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning.
 • minst fem års chefserfarenhet med självständigt verksamhets-, ekonomi-, personal-, och arbetsmiljöansvar.
 • erfarenhet av arbete i chefsbefattning inom offentlig verksamhet.
 • erfarenhet av att delta i en ledningsgrupp.
För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha vilja och förmåga att samverka konstruktivt. Du ska aktivt verka för en god samverkan med såväl medarbetare som arbetstagarorganisationer.

Du har en god samarbetsförmåga. Du relaterar på ett lyhört och smidigt sätt, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Vidare ska du ha en god kommunikativ förmåga, du säkerställer att ditt budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda parter.

Du ska även ha förmåga att arbeta förändrings- och utvecklingsinriktat. Det vill säga ha förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter och leda utvecklingsarbete genom att skapa engagemang och delaktighet.

Du uppnår resultat tillsammans med dina medarbetare.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som är relevanta för befattningen.

Det är meriterande om du har
 • erfarenhet av arbete inom det specialpedagogiska fältet
 • kunskap om de funktionshinderpolitiska målen
 • erfarenhet av arbete i en processtyrd organisation
 • erfarenhet av att leda en ledningsgrupp
 • erfarenhet av att ha arbetat inom en statlig myndighet
KONTAKTPERSON
Anna-Karin Skoog
Rekryteringskonsult, Poolia
anna-karin.skoog@poolia.se

Sonja Näsholm
HR-specialist, SPSM
010-473 51 14

Fackliga företrädare
Katarina Miiros
Saco-S
010-473 50 52

Helle Rönneke
OFR-S
010-473 55 98

Mikaela Lindberg
SEKO
010-473 55 86

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. I den här rekryteringen samarbetar vi med Poolia
Jobbfakta
Publicerad

15 dagar sedan

Sista ansökningsdag

11 dec

Om företaget

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har ca 1160 anställda och har verksamhet i hela landet. Läs mer på vår webbplats www.spsm.se